strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Audyt turystyczny podkarpackiego

Start / analizy / Audyt turystyczny podkarpackiego

<

Podkarpackie – audyt turystyczny

Podkarpacie to region kojarzony z Bieszczadami. Województwo należy do jednych z najatrakcyjniejszych regionów w Polsce. Warunkuje to położenie w przestrzeni geograficznej, bogata historia, ciągle dzika przyroda południowej części regionu, jak również wielokulturowość pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Podkarpacie jest bogate w atrakcje przyrodnicze i kulturowe. Jednocześnie region w dalszym ciągu ma niską dostępność komunikacyjną drogową i kolejową, również w porównaniu z innymi w Polsce Wschodniej. Dotyczy to zwłaszcza południowo-wschodniej części województwa.

Audyt turystyczny województwa podkarpackiego jest próbą zebrania i zsyntezowania zasobów i  potencjału turystycznego regionu w zestawieniu z analizą adresatów oferty turystycznej regionu i oceną działań regionów konkurencyjnych. Nie bez znaczenia jest sytuacja polityczna, ekonomiczna, społeczna i technologiczno-techniczna.
Po Audycie samorząd regionu planuje przygotowanie nowej strategii rozwoju turystyki dla całego obszaru województwa.


W ramach prac nad Audytem zostały przeprowadzono konsultacje z branżą i samorządami w dnaich 4-8.11.2019.

     

Podobne wpisy