strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Publikacje

Start / Aktualności / Publikacje

Szkolenia MSIT

Projekt szkoleniowy informatorów turystycznych MSiT w Małopolsce na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wykonaliśmy w 2010 i 2011 roku

Nasze artykuły i komentarze w czasopismach: „Marketingu w Praktyce”, „Brief”, „Wspólnocie”, „Wiadomościach Turystycznych”