strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Oferta

Start / Oferta

2

Biznes

A

Współcześnie czas życia przyjętej strategii jest krótki. Konkurencja wciąż rośnie. Oczywiście im bardziej lokalny jest Twój rynek (czyli też im mniej masz konkurentów), tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz jednym z nielicznych na nim graczy, co stwarza dużą szanse na łatwe i szybkie dotarcie do potencjalnych klientów oraz utrzymanie ich. Planowanie strategii rozwoju powinno być oparte na: obserwacji zachowań klientów i obserwacji działań konkurencji.
  • słuchanie klientów
  • komunikowanie się
  • inspirowanie klientów
  • wspieranie – stworzenie możliwości wzajemnej pomocy
  • zaangażowanie — zachęcenie klientów do wspólnej pracy nad rozwiązaniami
  • pozyskanie nowych klientów i utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi

2

B

Administracja

Obraz i słowo  ma  ogromne  znaczenie, dzięki  nim  przekaz nabiera sensu, powinien być kreatywny, ale i zaplanowany, powinien zaskakiwać i pozostawać na długo w pamięci odbiorcy:
  • mieszkańca
  • inwestora
  • turysty