strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Artykuły naukowe

Publikacje naukowe zespołu 2BA
Start / Inne / Artykuły naukowe

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w KRAKOWIE

Folia Turistica nr 32 - 2014

UNIWERSYTET EKONOMICZNY we WROCŁAWIU

Usługi 2014 nr 353

Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i lecznictwie uzdrowiskowym

Monografie o tematyce uzdrowiskowej nr 20

TOURISM ROLE IN THE REGIONAL ECONOMY

Health, wellness & spa tourism as the regional tourism product - theory and praktice - vol. v

JAK WYKORZYSTYWAĆ LOKALNY POTENCJAŁ KULTUROWY I KREATYWNY REGIONU?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURYSTYKA SPOŁECZNA , JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE
ROZWÓJ SPOŁECZNY I GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 

Przedsiębiorcy wobec standardów ekologicznych Nowej Europy