strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Zespół

Start / O Nas / Zespół

Poznaj nasz zespół

…Specjaliści realizujący dla samorządu projekty z zakresu marketingu, sprzedaży i zarządzania

 • Agnieszka Nowak (Butkiewicz)
  Agnieszka Nowak (Butkiewicz)Prezes

  Od 8 lat zajmuje się doradztwem strategicznym, marketingiem miejsc i turystycznych. Absolwentka Wydziału Gospodarki Narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Specjalizuje się w marce miast i regionów. Doradca w pozyskiwaniu Środków UE na marketing miejsc, w tym rozwoju marki. Autorka i współautorka publikacji z zakresu marki miast i regionów oraz funduszy europejskich. Asesor,  ekspert UMWD akredytowany przy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze: -  Rozwój zasobów ludzkich w obszarach wiejskich. -  Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw.

  Wcześniejsze doświadczenia:

  1. Starostwo Powiatowe w Kłodzku • Autorka projektu promocji „Ziemia Kłodzka – 101 atrakcji” • Współautorka metodyki badań bezpośrednich odwiedzających Ziemią Kłodzką…

  2. Dolnośląska Organizacja Turystyczna • Organizacja i opieka merytoryczna nad pierwszym w Polsce Ogólnopolskich Forum Promocji Samorządu • Współautorka programu „Marka dla Dolnego Śląska” - opracowanie założeń merytorycznych programu

  3. Totem/Grupa A5 – agencja identyfikacyjna – konsultant ds. strategii i komunikacji.

 • Leszek Nowak
  Leszek NowakWiceprezes

  Od 1996 roku zajmuje się pomocą w rozwoju  instytucji samorządowych - samorządzie gminnym i powiatowym. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, był dyrektorem zarządu DOT  (Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej ) - ROT-u na Dolnym Śląsku odznaczony  medalem "Za Zasługi dla Turystyki". Przewodnik turystyczny, przed pracą w samorządzie: nauczyciel i redaktor technicznym lokalnych gazet, fotograf.

  Wcześniejsze doświadczenia:

  1. Urząd Miasta w Lądku Zdroju • Pierwsza w Polsce Miejska Karta Rabatowa - 1996 rok (Lądecka Karta Rabatowa) • Strategia Promocji Lądka • Utworzenie oraz redakcja samorządowej gazety "Debaty Lądeckie" • Jeden z pierwszych w Polsce Systemów Identyfikacji Wizualnej dla Miast (znak i hasło: Twój przyLĄdek, przyLĄdek zdrowia, najstarsze uzdrowisko w Polsce) używany do dzisiaj, • Dolnośląski Klucz Sukcesu m.in. za działania promocyjne w 1997

  2. Starostwo Powiatowe w Kłodzku – Kierownik Wydziału Promocji • Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego (obszar turystyki) • Analiza rozwoju turystyki i program promocji Powiatu Kłodzkiego • System Identyfikacji Wizualnej (turystyczny znak promocyjny i hasło: „Ziemia Kłodzka Turystyczne Hrabstwo Sudetów) • Jednolity SIW wydawnictw i publikacji, podkładki pod tablice rejestracyjne z hasłem Powiatu • I Forum Wydziałów Promocji Starostw Powiatowych - Ogólnopolskie Forum - Kłodzko/Lądek Zdrój 2002

  3. Dolnośląska Organizacja Turystyczna – stowarzyszenie afiliowane przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – Dyrektor Biura Zarządu DOT • Strategia rozwoju turystyki dla województwa dolnośląskiego (wspólnie z PART) • Autorska koncepcja wspólnej promocji zagranicznej Śląska (Dolnego, Opolskiego i Górnego) „Śląski Tygrys” zakończonego pierwszy wspólnym wielojęzycznym folderem turystycznym „Śląsk razem” • Program markowych produktów turystycznych dla Dolnego Śląska • Autorski program „Marka dla Dolnego Śląska”, zatwierdzony przez Sejmik Wojewódzki • Autor pierwszego w Polsce „Ogólnopolskiego Forum Promocji” dla JST i branży reklamowej Wrocław 2003 • Współautor międzynarodowego projektu promocji turystyki „Tourism Partners Europe” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC

 • Marcin Zieliński
  Marcin ZielińskiCzłonek ZespołuPracownik naukowy  Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Filozofii i Socjologii - Instytut Socjologii - doktor nauk społecznych. Autor i współautor wielu badań oraz publikacji.

  BADANIA / REASERCH

  2013 Polska edycja International Social Survey Programme 2012 „Family and Changing Gender Roles IV”

  2013 Polska edycja International Social Survey Programme 2011 „Health and Health Care”

  2013 Badania struktury uczestników krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim 2013 (badanie zamawiane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, WOiRZ:.II.272.21.2013.TK)

  2009-2013 Polska edycja International Social Survey Programme 2009 „Social Inequality IV”

  2009–2013 Polska edycja International Social Survey Programme 2008 ”Religion III”

  2009–2013 Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992—2010

  2010 Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju uzdolnień do uczenia się matematyki u starszych przedszkolaków i małych uczniów. Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej (Grant Nr R17 006 03, 2007-2010)

  2007-2010 Civilization competences and sustainable development in Polish regions (COMPETE2), Norwegian and EEA Grant PL0104

  2006–2008 Polska edycja International Social Survey Programme 2007 ”Leisure time and sports”

  2006–2008 Polska edycja International Social Survey Programme 2006 ”Role of Government IV”

  2006–2008 Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992—2008

  2006 Badanie własne we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego nad ankieterami Lubuskiego Sondażu Społecznego

  2006 Współpraca z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu badawczego Lubuski Sondaż Społeczny 2005

  2004 Realizacja międzynarodowego badania „European Election Study” w Polsce, Institut für Soziologie, Karl-Franzes-Universität Graz, Austria (Kierownik Badania na terenie Polski).

  2003–2005 Praca w ramach Drafting Group nad przygotowaniem badania International Social Survey Programme 2006 ”Role of Government IV” w międzynarodowym zespole badaczy ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Tajwanu i Republiki Czeskiej

  2002–2005 Polska edycja International Social Survey Programme 2004 ”Citizenship”

  2002–2005 Polska edycja International Social Survey Programme 2003 ”National Identity II”

  2002–2005 Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992—2005

  2001–2002 ”Mieszkańcy Warszawy o sobie i swoim mieście” w ramach projektu badawczego ”Warsaw Area Study” (koordynacja prof. dr hab. Janusz Grzelak)

  2001–2002 Polska edycja International Social Survey Programme 2002 ”Family and Changing Gender Roles III”

  2001–2002 Polska edycja International Social Survey Programme 2001 ”Social Networks II”

  2001–2002 Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992—2002

  2000 Denki Rengo International Workers Attitude Survey: 3rd Phase, badanie zrealizowane przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Japanese Electrical, Electronic & Information Union

  1998–1999 Suplement tematyczny do badania PGSS 1999, ”Determinanty i konsekwencje niskiego stopnia alfabetyzmu funkcjonalnego Polaków”, B. Cichomski (kier. projektu), M. Bojanowski, T. Jerzyński, J. Madej , M. Zieliński

  1998–1999 Polska edycja International Social Survey Programme 1999 ”Social Inequality III”

  1998–1999 Polska edycja International Social Survey Programme 1998 ”Religion II”

  1998–1999 Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992—1999

  1998 Polska edycja International Social Survey Programme 1997 ”Work Orientations II”

  1998 Polska edycja International Social Survey Programme 1996 ”Role of Government III”

  1998 Polski Generalny Sondaż Społeczny 1992—1997

  KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ i WSPÓŁREDAKCJĄ / EDITED and CO-EDITED BOOKS

  Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual, Morphological”, red. Niko Toš, Karl H. Müller, Zoltan Fábián, Jindřich Krejči, Marcin Zielinski, Wiener Institut für Sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik (WISDOM): edition echoraum, 2009.

  • ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH / PAPERS IN OTHER JOURNALS

  Hierarchiczne modele liniowe. Co nam dają i kiedy warto je stosować?. Piotr Radkiewicz i Marcin W. Zieliński w: ”Psychologia Społeczna”, numer specjalny ”Zaawansowane metody statystyczne”, tom 5, nr -3 (14), red. T. Sosnowski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2010

  Analiza hierarchiczna w szacowaniu wpływu ankietera na odpowiedzi respondenta. Marcin W. Zieliński w: ”Problemy Zarządzania – metody ilościowe w zarządzaniu”, vol. 7, nr 4 (26), red. B. Glinka, P. Hensel, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009

  The Polish Social Data Archive (ADS). Marcin W. Zieliński i Brigitte Hausstein. ZA-Information 58, Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, Universität zu Köln 2006.

  • ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH / BOOK CHAPTERS

  Agregacja, dezagregacja, wielopoziomowość – podejścia analityczne w badanich nad efektem ankieterskim na przykładzie Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 2005”. Marcin W. Zieliński w: ”Społeczeństwo w czasach zmiany. Badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992-2009”, red. P. Radkiewicz, R. Siemieńska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009

  Children – To Have Or Not To Have. A Question in The Context of Cross-National Differences. Marcin W. Zielinski w: „Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual, Morphological“, red. Niko Toš, Karl H. Müller, Zoltan Fábián, Jindřich Krejči, Marcin Zielinski , Wiener Institut für Sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik (WISDOM): edition echoraum, 2009.

  Ankieterzy Lubuskiego Sondażu Społecznego. Zastosowanie modelowania hierarchicznego w badaniach nad ankieterami”. Marcin W. Zieliński w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej VI. Pogranicza Polski w integrującej się Europie, red. M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2007

  • POZOSTAŁE

  [2013] Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992–2010. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013

  [2013] Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–2010. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013

  [2013] Badanie struktury krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim w roku 2013. Raport z badań, Szczecin-Nysa-Wrocław 2013, Konsorcjum 2ba doradztwo strategiczne, IPC Instytut Badawczy (współautorstwo)

  [2009] Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992–2008. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, styczeń 2009

  [2009] Polskie Generalne Sondaże Społeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–2008. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, styczeń 2009

  [2006] Polski Generalny Sondaż Społeczny: struktura skumulowanych wyników badań 1992–2005. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006

  [2006] Polski Generalny Sondaż Społeczny: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–2005. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006

  [2004] Polski Generalny Sondaż Społeczny: struktura skumulowanych wyników badań 1992–2002. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004

  [2004] Polski Generalny Sondaż Społeczny: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–2002. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004

  [2003] Podręcznik archiwizacji danych społecznych. Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Marcin Zieliński, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003

  [2001] Determinanty i konsekwencje niskiego stopnia alfabetyzmu funkcjonalnego Polaków.  Rekomendacje dla reformy systemu edukacyjnego. Raport z realizacji projektu badawczego PBZ-012-12. Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warszawa, wrzesień 2001. (autorzy: B. Cichomski (kier. projektu), M. Bojanowski, T. Jerzyński, J. Madej , M. Zieliński)

  [2001] Polski Generalny Sondaż Społeczny: struktura skumulowanych wyników badań 1992–1999. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001

  [2001] Polski Generalny Sondaż Społeczny: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–1999. Bogdan Cichomski (kierownik programu), Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001

  [1999] Polski Generalny Sondaż Społeczny: struktura skumulowanych wyników badań 1992–1997. Bogdan Cichomski (kierownik programu) i Paweł Morawski, przy współpracy Tomasza Jerzyńskiego i Marcina Zielińskiego. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999

  [1999] Polski Generalny Sondaż Społeczny: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992–1997. Bogdan Cichomski (kierownik programu) i Paweł Morawski, przy współpracy Tomasza Jerzyńskiego i Marcina Zielińskiego. Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999

 • Współpracownicy
  WspółpracownicyInni współpracownicyWspółpracujemy z ekspertami oraz  trenerami. Nasz zespół posiada już wieloletnie doświadczenie w tej branży, jak i osoby, które z nami współpracują:
  • prof. UE dr hab. Zygmunt Kruczek - specjalizacja naukowo-badawcza:
  - Geografia turystyczna (regiony turystyczne, walory i atrakcje turystyczne, szlaków tematyczne); - Teoria i metodyka krajoznawstwa; informacja i promocja turystyczna. - Kadry turystyczne (kształcenie, wykonywanie zawodu, losy absolwentów, przewodnictwo turystyczne i pilotaż wycieczek
  • dr Magdalena Banaszkiewicz UJ - specjalizacja naukowo-badawcza:
  -Antropologia podróży i turystyki, komunikacja międzykulturowa Zespół projektowy stale współpracuje z zespołami badawczymi. Zespół projektowy tworzą osoby z dużym doświadczeniem merytorycznym i organizacyjnym. Kadra brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych. Wprowadzone zostały niezbędne procedury, dzięki którym została zagwarantowana sprawna i terminowa realizacja projektów. Zarządzanie projektem czesto opiera się  na cyklicznych spotkaniach roboczych, na których zespół projektowy po uzgodnieniu z zespołami badawczymi zdaje sprawozdanie z realizacji zadań oraz uzgadnia szczegółowy plan pracy na kolejny okres (uwzględniając wyniki monitoringu, ewaluacji oraz wszelkie zachodzące zmiany).  Zawsze też staramy się dobrać klientowi osoby, z którymi dobrze i miło będzie się mu współpracować.