strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

2020-2021 projekty turystyczne 2BA

Start / 2020-2021 projekty turystyczne 2BA
Destynacje turystyczne, gospodarka, Prognozy, Turystyka

Udział sektora turystycznego i turystycznego w PKB spadł o 49,1% w 2020 r. i kosztował utratę prawie 62 milionów miejsc pracy, jednakże wiele instytucji, samorządów i firm ten okres wykorzystuje na przygotowania i adaptację na nadchodzący rozwoju i wzrost gospodarczy dlatego wraz z naszymi ekspertami w pandemicznym okresie przygotowaliśmy dla:
– Urzędu Marszałkowskiego Województw Kujawsko-Pomorskiego turystyczne programy rozwoju i marketingu Szlaku Piastowskiego przy udziale programu Interreg
Krótka relacja filmowa – Youtube
– Stowarzyszenia Gmin Górna Narew (18 gmin) inwentaryzację turystyczną i wytyczne do rozwoju turystyki w oparciu o rzekę Narew.
– Również dla świadomych, ale mniejszych samorządów programujemy rozwój poprzez turystykę – Dobrzyniewo Wielkie – program promocji i rozwoju turystyki,
– Szkolenia dotyczące marki i produktu lokalnego dla LGD Szlak Granitu i LGD Wrzosowa Kraina na Dolnym Śląsku
– Marka EtnoCarpathia i związane z nią produkty turystyczne na obszarze polsko-słowackim dla Euroregionu Karpackiego – program Interreg,
– Nowy Sztynort – największy port na Mazurach – projekt dofinansowany przez PARP dla konsorcjum firm rozwijających ten port i miejsce w całoroczne centrum pracy i wypoczynku.
W międzyczasie doradzamy w obszarze ekonomii społecznej, w zakresie rozwoju, innowacji i marketingu wplatając również aspekty turystyczne instytucjom i firmom działającym w województwie zachodniopomorski, subregionie ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim.