strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

2020-2023 projekty turystyczne 2BA

Start / 2020-2023 projekty turystyczne 2BA
Destynacje turystyczne, gospodarka, Innowacje, Prognozy, Turystyka

Udział sektora turystycznego w PKB w okresie pandemii spadł i kosztował utratę wielu miejsc pracy. Wiele instytucji, samorządów i firm ten okres wykorzystuje na przygotowania i adaptację na nadchodzący rozwój i wzrost gospodarczy. Wraz z naszymi ekspertami przygotowaliśmy dla:
– Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy – Rozwój potencjału turystycznego Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+,
– Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie – EtnoCarpathia – strategia submarek (Łemkowie, Bojkowie, Pogórzanie, mieszkańcy Sarysza, Górnego Zemplina i Zamaguria) wraz z produktem turystycznym na obszarze polsko-słowackim
Produkt turystyczny ETNO – Youtube
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – produkt turystyczny (niebiesko-zielone szlaki) i komunikacja marketingowa marki CHaKABi (Czarna Hańcza – Kanał Augustowski i Biebrza – partnerstwo 28 gmin)
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego turystyczne programy rozwoju i marketingu Szlaku Piastowskiego przy udziale programu Interreg
Krótka relacja filmowa – Youtube
– Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi (18 gmin) inwentaryzację turystyczną i wytyczne do rozwoju turystyki w oparciu o rzekę Narew.
– Również dla świadomych, ale mniejszych samorządów programujemy rozwój poprzez turystykę – Dobrzyniewo Wielkie z województwa podlaskiego – program promocji i rozwoju turystyki,
– Szkolenia dotyczące marki i produktu lokalnego dla LGD Szlak Granitu i LGD Wrzosowa Kraina na Dolnym Śląsku
– Marka EtnoCarpathia i związane z nią produkty turystyczne na obszarze polsko-słowackim dla Euroregionu Karpackiego – submarki: Bojkowie, Łemkowie, Pogórzanie, Saris, Zamagurie i Horny Zemplin – etnoprodukty.
Krótka relacja filmowa – Youtube
W międzyczasie doradzamy w obszarze ekonomii społecznej, w zakresie rozwoju, innowacji i marketingu wplatając również aspekty turystyczne instytucjom i firmom działającym w województwie zachodniopomorskim, subregionie ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim.
Podczas konferencji naukowych dotyczących gospodarki turystycznej i roli turystyki w ekonomii społecznej prezentowaliśmy realizowane wraz z prof. dr hab. Zygmuntem Kruczkiem programy, ekspertyzy i badania.