strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Administracja

Start / Oferta / Administracja

Rozwój

Planowanie rozwoju lokalnego
• Strategia rozwoju/zarządzania zmianą gospodarczą
• Strategia sieciowego produktu turystycznego
• Strategia rozwoju turystyki
• Strategia promocji miasta (gminy, powiatu, regionu)
• Strategia marki wraz z logo i Systemem Identyfikacji Wizualnej
• Prognoza oddziaływania na środowisko
• Badania ruchu turystycznego i marketingowe

Wizerunek Urzędu
• Koncepcja wizerunku Urzędu
• Wizerunek Urzędu w odniesieniu do wizerunku marki miejsca
• Kultura organizacyjna Urzędu
• Strategia komunikacji marketingowej Urzędu
• Szkolenia dla pracowników Urzędu

czytaj więcej...

Skuteczność

Doradztwo
• Tworzenie Lokalnych Grup Marketingowych
• Tworzenie Lokalnych Organizacji Turystycznych i Touroperatorów Lokalnych
• Wybór kierunku działań marketingowych
• Doradztwo merytoryczne w wyborze firmy wizerunkowej, agencji reklamowej i PR
• Doradztwo w obszarze PPP dla rozwoju turystyki

Analizy
• Audyt potencjału turystycznego miasta (gminy, powiatu)
• Analiza i wybór badań marketingowych
• Analiza i badania otoczenia rynkowego i konkurencji
• Analiza i segmentacja rynku
• Analiza i ocena produktów turystycznych
• Kompleksowa analiza strategiczna

czytaj więcej....

Wzrost

Szkolenia
• Planowanie i rozwój turystyki lokalnej
• Informacja turystyczna
• Współpraca sieciowa dla rozwoju turystyki
• Strategiczne analizy marketingowe
• Marketing turystyczny i marketing miejsc
• Obsługa klienta
• Komunikacja marketingowa Urzędu
• Zarządzanie przez jakością‡

Badania
• Badania ruchu turystycznego i marketingowe
• Badania produktu, wizerunku marki
• Badania procesów usługowych i jakości
•  „Mystery client ” –  tajemniczy klient

czytaj więcej...

WIZJA  ∞  DOŚWIADCZENIE    ҉    DZIAŁANIE

Konkurencyjność  Gminy/Miasta/Regionu oznacza jej przewagę lub dystans w stosunku do innych i jest jej trwałą zdolnością umożliwiającą sprostanie w różnych układach konkurencyjnych innym Gminom/Miastom/Regionom będącym jej konkurentami. Jest ona coraz częściej rezultatem świadomie podjętej i prowadzonej strategii konkurowania z innymi, nawet jeśli jest to rywalizacja niejawna i pośrednia. Jej mierniki to:
 • atrakcyjność inwestycyjna,
 • innowacyjność,
 • konkurencyjność,
 • poziom kapitału ludzkiego,
 • poziom kapitału społecznego,
 • jakość życia.

OSTATNIA SZANSA NA DYNAMICZNY ROZWÓJ 2014-2020

Dobry klimat sprzyjają rozwojowi, a wdrażanie nowych technologi,  daje szanse rozwijać się lepiej,  wyróżnić naszą gminę, miasto, region, a poprzez to dotrzeć do potencjalnych inwestorów, mieszkańców, czy turystów.  Chcemy być miejscem „dla wszystkich” czyli sklepem z uniwersalnym sprzętem czy miejscem wyjątkowym dla wybranych. Dziękiich pasjom, odpowiedzialnością, autentycznościa i wyzwaniom jakie stawia  wczorajszy porządek dnia nasze miejsca się rozwiną  zyskamy nowych mieszkańców, staniemy się tętniącym życiem. Wiemy jakie są trendy rozwoju miast. Te trendy pozwalają miastom na całym świecie się rozwijać. Crowdeconomy, upcycling, lifehacking, customizacja, mikrogospodarka, diy to niektóre i jedne z wielu trendów, które pozwalają „rozkwitnąć” gminom, miastom, regionom.

 • Konceptualizacja

  Definiowanie kluczowych dla badania pojęć opisujących zjawiska, będących przedmiotem zainteresowania oraz określeniu relacji pomiędzy tymi pojęciami.

 • "Burza mózgów"

  Zwana również twórczą dyskusją, stanowi niekonwencjonalny sposób zespołowego poszukiwania nowych pomysłów dotyczących metod rozwiązywania problemów.

 • Realizacja

  Skuteczne zarządzanie prowadzące do wykonania projektu.

 • Dopracowywanie

  Konsultacje prowadzące do poprawienia i udoskonalenia realizowanego projektu.

 • Finalizacja

  Zakończenie projektu i prezentacja jego finalnych założeń, walidacja.