strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Biznes

Start / Oferta / Biznes

Strategia marki i strategia rozwoju firmy

Wizerunek firmy i produktów

Wizerunek jest zestawem skojarzeń i opinia rynkowa jaką ma otoczenie o firmie oraz jej ofercie. Firma i jej oferta powinna mieć swój unikalny wizerunek. Od jego kształtowania i zarządzany zależy sukces  firmy na rynku. Wizerunek  ma wpływ na wzrost efektywności rynkowej, pozwala na rozszerzanie działalności, rozwijanie oferty i docieranie do nowych  klientów, a także wpływa na wartość firmy. Pomagamy go kształtować, by Twoja firma się lepiej rozwijała.

Obecnie kiedy klienci i konsumenci mają możliwość wybierać oferty od wielu dostawców, wizerunek nabrał szczególnego znaczenia. Ci, którzy nie zarządzają swoim wizerunkiem najczęściej zmuszeni są do walki o klienta tylko ceną, a to wpływa na wysokość marż i rentowność biznesu. To zintegrowana strategia markatingowa ze strategią biznesową. Każda oferta, każdy produkt, każda usługa ma swój wizerunek.

czytaj więcej...

Strategia

Strategia firmy

Podstawą strategii wzrostu są poszukiwaniu lub tworzeniu nisz rynkowych, w których firma może zająć dominującą pozycję konkurencyjną. Kluczowymi elementami sukcesu jest unikalna strategia rynkowa, czyli zajęcie rynku o dużym potencjale wzrostu i zbudowanie kompetencji pozwalających na uzyskiwania na nim ponadprzeciętnych marż oraz zbudowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej przez długi czas.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i podejmowanych inicjatyw biznesowych wyróżniliśmy następujące strategie rynkowe, których kombinacja może składać się kompletną strategię ponadprzeciętnego wzrostu firmy. Strategie rynkowe:

 • Wyróżnienia
 • Koncentracji
 • Synergii
 • Rozszerzania
 • Innowacji
 • Integracji
 • Portfelowa

Zarządzanie i strategia rynkowa firmy w oparciu o poszukiwanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej tworzą potencjał rozwoju. Wykorzystywane przez nas narzędzia pomagają firmie odkryć i wykorzystać ukryte zasoby oraz odrzucić nieefektywne inicjatywy i skoncentrować się na budowie konkurencyjności a następnie przewagi konkurencyjnej.  Zintegrowana strategia rynkowa i strategia marki to kompletne podejście do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej.

czytaj więcej...

Jakość

Oferta szkoleniowa – doradcza

dla przedsię™biorstw hotelowych

 • Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem hotelowym (szkolenia i doradztwo dla menadżerów obiektów)
 • Zarządzanie personelem hotelu (szkolenie dla menadżerów obiektów i działów)
 • Organizacja struktury i procesów pracy (szkolenie dla menadżerów obiektów i działów)
 • Standardy i procedury w zarządzaniu hotelem (szkolenie dla menadżerów obiektów i działów)
 • Marketing hotelu – produkt – usługa hotelowa – oferta hotelu, polityka cenowe i kalkulowanie cen usług, wykorzystanie narzędzi promocji w hotelarstwie, dystrybucja i sprzedaż oferty hotelu, systemy rezerwacyjne (szkolenie dla pracowników oraz menadżerów obiektów i działów)
 • Kreowanie i zarządzanie marką firmy, hotelu (szkolenie i doradztwo dla menadżerów obiektów i działów)
 • Obsługa klienta – gościa hotelowego (szkolenie dla pracowników oraz menadżerów obiektów i działów)
 • Zarządzanie przez jakością‡ w hotelarstwie (szkolenie dla pracowników oraz menadżerów obiektów i działów)
 • Metody i techniki utrzymania czystoś›ci w hotelu (szkolenia dla pracowników)
 • Zarządzanie działem housekeepingu (szkolenie dla menadżerów obiektów i działu housekeepingu)
 • Współpraca z branżą… turystyczną… i samorządem lokalnym (szkolenia i doradztwo)
więcej...

Wyzwanie . Plan . Cel

Z trenerem jest łatwiej i skuteczniej. Umiemy uważnie słuchać, dając informacje zwrotne, budzimy zaufanie. Utrzymujemy kierunek rozmowy i nie podejmujemy wątków odwracających uwagę od głównego celu. Nie zdominowujemy rozmowy, mówieniem o sobie i dawaniem rad. Pytamy, pozwalając klientom na określenie dążeń, emocji i wyborów. Tym samym pomagamy im wyobrazić sobie przyszłość, sprecyzować misję, rozwijać umiejętności i osiągać cele. Stymulujemy samoświadomość, odpowiedzialność i zmianę oraz koncentrujemy się na teraźniejszości i przyszłości, a nie na przeszłości. Wzmacniamy optymizm, a trudne niekiedy informacje zwrotne przekazują z troską. Uwzględniamy wiarę i rozwój duchowy klienta oraz utrzymujemy tajemnicę zawodową. Wspólnie pracujemy nad tym, by podjęte decyzje zostały wykonane, by nie nastąpił zastój, a powstały nowe idee, nowe wyzwania prowadzące do rozwoju.
 • Motywacja.
 • Determinacja.
 • Inspiracja.

Zrealizowanie obranego celu to przede wszystkim sprawa psychiki, motywacji i determinacji.

SMART jest najbardziej znaną i jedną z najskuteczniejszych metod wyznaczania celów:
– szczegółowy,
– mierzalny,
– ambitny,
– realistyczny,
– terminowy.

Zakres prac

 • Porady

  Przy realizacji wielu projektów zebraliśmy wiele doświadczeń i studiów przypadków. Ich porównanie pozwala nam na prezentowanie sytuacji rynkowych z różnych perspektyw.

 • Warsztaty

  Przeprowadzamy warsztaty strategiczne, których efektem są innowacyjne, bo alternatywne modele postawionych zadań.

 • Projekty

  Zagadnienia związane ze strategiami i ich wdrożeniem wymagają dłuższej współpracy i realizowania złozonych projektów. Strategie tworzą wspólnie z klientem zespoły, które nie tylko realizują postawione zadania ale także budują know-how firmy.

 • Szkolenia

  Opracowujemy programy szkoleń odpowiadające na konkretne potrzeby klientów. Konkretne branżowe szkolenia dla pracowników turystyki i obiektów noclegowych.

 • Audyty

  Audyt turystyczny jest pierwszym etapem na drodze do rozwijania funkcji turystycznych obszaru, a audyt hotelarski dostarcza menedżerowi branży informacji kluczowych dla rozwoju obiektu