strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Szkolenia MSIT

Certyfikatami szkoleniowymi zakończyliśmy  II część projektu dotyczącego podnoszenia jakości obsługi klienta/turysty w punktach informacji turystycznej Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Wyjazdy – szkolenia studyjne dla informatorów turystycznych z małopolskich informacji turystycznych i przygotowane certyfikaty zakończyły projekt przygotowania do obsługi klienta/turysty. Gratulujemy uczestnikom i zapraszamy do punktów MSIT do Małopolski po informację turystyczną.

 

MSIT: Manual Obsługi Turysty, szkolenia
Manual Obsługi Turysty to podręcznik, który został stworzony w celu opracowania spójnych procedur obsługi turysty. Wysoka jakość obsługi turysty w jednostkach informacji turystycznej ma stać się wzorem obsługi ruchu turystycznego w całej Małopolsce. W ramach wdrożenia podręcznika obsługi turysty przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników Informacji Turystycznej. Podczas szkoleń informatorzy
zdobyli wiedzę m.in. z zakresu obsługi turysty przy udziale systemu informatycznego. Oprócz szkoleń merytorycznych pracownicy punktów IT uczestniczyli w wizytach studyjnych, aby lepiej poznać zabytki i atrakcje turystyczne regionu.

MSIT: Tourist Service Manual and training
The Tourist Service Manual is a textbook that was created in order to develop standard tourist service procedures. High quality of tourist services in the tourist information units is to become a model for servicing tourist traffic throughout Małopolska. As part of the implementation of the Tourist Service Manual, a series of training sessions for Tourist Information employees was conducted. During the sessions, the Tourist Information officers gained knowledge about providing tourist services with the use of the IT system, etc. Apart from attending contentbased sessions, TI point employees also participated in study visits in order to become more familiar with the region’s historic monuments and tourist attractions

Termin realizacji: 2010-2011  
Klient: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Zadania: Opracowanie Szkolenia informacji turystycznej, wyjazdy studyjne

 

Podobne