strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Strategia Promocji Powiatu Giżyckiego

Strategia Promocji

Strategię Promocji na lata 2013-2020 przygotowaliśmy dla Starostwa Powiatowego w Giżycku w ramach projektu „Kurs na Giżycko – wróćmy nad jeziora – Kampania Promocyjna Wielkich Jezior Mazurskich”.
Termin realizacji: 2013 rok
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku – Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku.
Zadania: Strategia

 Prezentacja1www1gizycko14 gizycko13 gizycko12

Podobne