strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Badania turystyczne

Zaprezentowaliśmy Raporty, które były podsumowaniem badań ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim. Badania przeprowadzaliśmy na zlecenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w 2010 i 2013 roku w okresie letnim. W ankietyzacji wykorzystywano w zależności od roku różne metody. Zakres badań:
* charakterystyka i wielkość ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim, w tym: identyfikację najważniejszych źródeł czerpania informacji o regionie, częstotliwość przyjazdów, szczególnie w ciągu ostatnich 2 lat, średnia długość pobytu, cele i motywy odwiedzin, odwiedzane i planowane do odwiedzenia destynacje i atrakcje turystyczne, wielkość wydatków osób odwiedzających region;
* poznanie preferencji osób odwiedzających województwo zachodniopomorskie, w tym m.in.: preferowanych destynacji, atrakcji turystycznych, form wypoczynku, sposobu organizacji przyjazdu, preferowanego typu obiektu noclegowego;
* postrzeganie i ocenę oferty turystycznej województwa zachodniopomorskiego.
Zamawiający: Urzad Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Zadanie: badania, raport, CATI, PAPI, IDI, TDI, mystery client, panele
Podobne