strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Manual Obsługi Turysty

Zakończyliśmy prace nad podręcznikiem obsługi turysty. Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zakończyliśmy I część projektu dotyczącego podnoszenia jakości obsługi klienta/turysty w punktach informacji turystycznej Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jest to podręcznik – Manual Obsługi Turysty w oparciu o który zostaną przeprowadzone szkolenia obsługi informacji turystycznej w województwie małopolskim. Manual powstał w konsultacji z pracownikami punktów informacji turystycznej i Wydziału Turystyki UMWM i jest wypadkową koncepcji, oczekiwań oraz wymagań formalnych Projektu MSIT.
Termin realizacji 2010
Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Zadanie: Podręcznik obsługi turysty dla Malopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.
Podobne