strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Kultura przemysłowa Opolszczyzny

Start / analizy / Kultura przemysłowa Opolszczyzny

Dziedzictwo przemysłowe spaja Odra

Turystyka przemysłowa to temat trudny. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki podjęło się w oparciu o międzynarodowy projekt Interregu CE InduCult2.0 tematu związanego z kulturą przemysłowa regionu. Szerokie zagadnienie dotyczy w tym wypadku przede wszystkim turystyki. Realizowany przez nas  projekt dotyczy Kultury Przemysłowej Opolszczyzny, szlaku turystyki przemysłowej i Centrum Kreatywności w Gogolinie.

Kultura Przemysłowa Opolszczyzny jako czynnik podnoszący atrakcyjność regionu jako miejsca do życia i odwiedzenia

 • Za miedzą Szlak Zabytków Techniki w województwie śląskim to produkt wspierany finansowo i organizacyjnie na niespotykaną w Polsce skalę, a Industriada jest bardzo drogim dla tego samorządu „korkiem”, który corocznie w jeden dzień strzela ze śląskiego szampana.
 • Cóż może wobec bogatego sąsiada jeden z najmniejszych regionów?  Co prawda, jego industrializację rozpoczęto wcześniej, od hut na Małej Panwi za cesarza Fryderyka II, a działalność gospodarcza monarchy podźwignęła cały Śląsk do rangi jednego z najbogatszych regionów w  ówczesnej Europie, przyczyniając się do rozwoju metalurgii i przemysłu na potrzeby militarne.
 • Industrializacja fryderycjańska była możliwa dzięki połączeniu ziem wzdłuż Odry od Krosna do Koźla. Pionierami w rozwoju różnych branż na Śląsku Opolskim były osoby reprezentujące wiele kultur.  Przemysł cementowy i przerób wapieni spowodował, że szlak przez region był „szlakiem białych piramid”.
 • Do dzisiaj pozostało wiele zapomnianych wapienników, a gigantyczne budowle cementowni, w tym przede wszystkim „Górażdże” HeidelbergCement (największa cementownia w Europie), elektrownia „Opole” i koksownia ArcelorMittal w Zdzieszowicach (największa koksownia w Europie) to charakterystyczne punkty dostrzegane aż z Sudetów.
 • W największym porcie rzecznym na Odrze, w Koźlu przeładowywano węgiel i rudę przywożoną Kanałem Kłodnickim, a potem Gliwickim ze wschodniego Górnego Śląska. Prócz węgla transportowano również wyroby hutnicze z Gliwic. Żeliwne mosty przewieziono do Berlina, Wrocławia i Poczdamu. Statki odpływały Odrą do portów w środkowych i północnych Niemczech. Przy porcie powstała fabryka papieru i celulozy. W Otmęcie, Tomasz, a potem Jan Bata wzniósł kolejną zaprojektowaną w stylu funkcjonalizmu fabrykę butów, nie tradycyjnie skórzanych, ale tekstylnych i gumowych, kontynuując swoje eksperymenty z kapitalistycznym społeczeństwem.
 • W Kietrzu i Prudniku rozwijał się przemysł tkacki, Głuchołazach i Krapkowicach rosły papiernie, Tułowicach ceramika. Wokół funkcjonowały browary, a fabrykanci budowali pałace. Odra natomiast spaja kultury ponieważ… “Opolskie jest regionem, gdzie niemieckie cnoty wzrastają razem z polskimi”.

Kultura Przemysłowa Opolszczyzny  obiecuje mieszkańcom, przedsiębiorcom, naukowcom, edukatorom, twórcom, artystom i odwiedzającym region  nieograniczone możliwości rozwoju.  Jest źródłem pasji, inspiracji, wiedzy,  działalności twórczej i artystycznej oraz rozrywki. Zapewnia zanurzenie się w oryginalnej i inspirującej  przeszłości i teraźniejszości dziedzictwa przemysłowego oraz wytycza przyszłe kierunki rozwoju przemysłowego regionu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura Przemysłowa Opolszczyzny jest ponadczasowa co należy rozumieć, jako jej:
 • nieprzemijalność: w innych regionach działalność przemysłowa należy już do przeszłości lub niedługo do niej odejdzie (jak górnictwo węgła na Śląsku), tymczasem Kultura Przemysłowa Opolszczyzny jest nadal żywa (jak przemysł wapiennicze, chemiczny, spożywczy, czy budowlany), dawne obiekty i tereny poprzemysłowe są (jak DomExpo, czy budynek dworca w Opolu, Gogolinie, Brzegu) rewitalizowane, nadawana jest im nowa forma i funkcja. Jest to historia przemysłowa regionu, ściśle powiązana z rozwojem transportu wodnego i  kolejowego. Są to bogate tradycje rzemieślnicze przekazywanie z pokolenia na pokolenia; będzie ona promowana poprzez szlak turystyki przemysłowej i Centrum Kreatywności w  Gogolinie jako ożywiona kultura przemysłowa regionu,
 • ciągłej aktualności: tradycje przemysłowe i część tradycyjnych przemysłów ciągle kształtuje krajobraz przemysłowy Śląska Opolskiego, ewaluuje, wyzwala aktywność, kreatywność i  przedsiębiorczość mieszkańców, przedsiębiorców i odwiedzających; Centrum Kreatywności będzie przestrzenią dla dialogu przedsiębiorców, realizacji wspólnych inicjatyw, miejscem wymiany pomysłów, inwencji twórczej, zaś szlak turystyki przemysłowej sposobem atrakcyjnego turystycznego poznawania Kultury Przemysłowej Opolszczyzny,
 • trwania w czasie: pomimo zmieniającej się rzeczywistości tych obszarów działalności przemysłowej, które związane są z tradycyjnymi przemysłami (np. przemysł ceramiczny funkcjonuje zarówno w postaci współczesnych zakładów przemysłowych, jak również zabytków przemysłu – piece wapiennicze); oparcie produktów wytarzanych w Centrum Kreatywności na historii, kulturze regionu, wykorzystanie potencjału drzemiącego w  lokalnej społeczności, przekazanie tradycji; przekucie najważniejszych wartość historycznych i kulturalnych regionu w szeroko rozumianą przedsiębiorczość, co dotyczy również szlaku turystyki, który może spajać obecnych usługodawców turystycznych, przedsiębiorców, mieszkańców i twórców lokalnych skupionych w Muzeum Wsi Opolskiej i  Centrum Kreatywności w Gogolinie.
Hasła do Szlaku Kultury Przemysłowej Opolszczyzny
 • Spaja nas Odra
 • Płynąca kultura przemysłowa
 • Kultura przemysłowa  w płynie i proszku

Szlak turystyki przemysłowej Opolszczyzny

WIZJA

Szlak turystyki przemysłowej Opolszczyzny łączy najbardziej wartościowe miejsca i obiekty związane z przeszłą i obecną kulturą przemysłową regionu. Dzięki wykorzystaniu „układu nerwowego” Śląska Opolskiego, jakim jest Odra z jej dopływami i kanałami oraz sieć połączeń kolejowych wzdłuż najważniejszej rzeki regionu szlak łączy zasoby techniki i przemysłu Opolszczyzny z dziedzictwem przemysłowym Europy Środkowej.

MISJA

Misją twórców szlaku i podmiotów współpracujących jest podejmowanie działań zmierzających do zachowania, lepszego wykorzystania i propagowania dziedzictwa technicznego i przemysłowego województwa opolskiego. Dzięki wspólnym działaniom powstanie atrakcyjna oferta, która zainteresuje turystów, mieszkańców i przedsiębiorców, co przyczyni się do  zwiększenia atrakcyjności turystycznej i kulturowej regionu w oczach tych grup.

Szlak turystyki przemysłowej daje swoim adresatom możliwość zanurzenia się w ponadczasowym potencjale techniki i przemysłu  Śląska Opolskiego.   Zaprasza na fascynującą podróż w czasie i przestrzeni, która prowadzi z biegiem Odry i jej dopływów oraz kolejnych stacji kolei  i pokazuje miejsca i obiekty, które są związane z kreatywnymi ludźmi, fascynującymi opowieściami, pasją tworzenia, energią i dynamiką zdarzeń, które mogą stać się udziałem podróżujących i być dla nich inspiracją do zmian.

  

 

 

 

 

 

 

 

Podobne wpisy