strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Standardy obsługi inwestorów

Start / analizy / Standardy obsługi inwestorów

Standardy obsługi inwestora

Standardy obsługi w samorządach są wciąż bardzo różne.
Nasz kraj konkuruje z innymi państwami o napływ BIZ, tak również regiony i poszczególne miasta i gminy również uczestniczą w tej konkurencji – w końcu kapitał napływający do Polski musi zlokalizować się w konkretnej gminie położonej w regionie. Zrówno przedsiębiorcy krajowi jak i zagraniczni dokonując swoich inwestycji mają mozliwość porównywać różne miejsca, zarówno pod kątem warunków do prowadzenia biznesu, jak i jakości życia, która coraz
częściej staje się jednym z najwazniejszych czynników lokalizacji. W procesie inwestycyjnym, który ma zakończyć się sukcesem, liczy się zarówno przygotowana informacja jak i wiedza oraz czas.

W ramach projektu prowadzonego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie prowadziliśmy szkolenia dla kadry kierowniczej miast i gmin województwa warmiński-mazurskiego oraz opracowaliśmy materiały szkoleniowe „Zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym”- http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/20868/Zarzadzaniestrategicznerozwojemgospodarczym.pdf
Szkolenia adresowane były do kierowników JST (ABC· obsługi inwestora, zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym, sztuka prezentacji i kompetencje managerskie).
Standardy obsługi inwestorów dla gmin realizowano wg PAIH S.A. na bazie projektu z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego.

Podstawowym założeniem tego projektu jest wypracowanie jednolitego podejścia do obsługi inwestora, które docelowo powinno być stosowane przez wszystkie gminy w kraju.
Standard rozumiany jest nie jako obowiązek lecz dobra praktyka. Zakres standardu opracowany w projekcie akcentowany będzie potrzebę dopasowania zasad funkcjonowania urzędów gmin do potrzeb przedsiębiorców.owany będzie potrzebę dopasowania zasad funkcjonowania urzędów gmin do potrzeb przedsiębiorców.. na bazie projektu realizowanego z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego.

Recent Posts