strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Strategia promocji Łomży

Start / analizy / Strategia promocji Łomży

Łomża ze smakiem

W opracowywanej Strategii Promocji Miasta Łomża  dokonamy m.in.

  • Analizy i diagnozy aktualnego stanu dotyczącego wizerunku Miasta Łomża oraz działań podejmowanych do jego kreowania, stanu dotyczącego kultury Miasta, sportu, turystyki, partycypacji społecznej, osób starszych, trzeciego sektora, sytuacji gospodarczej Miasta oraz kierunków rozwoju przedsiębiorczości.
  • Analizy pożądanego stanu wizerunku Miasta Łomża (spójna z Programem Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 Plus i innymi dokumentami związanymi z rozwojem społeczno-gospodarczym Miasta Łomża )
  • Opracujemy wizję marki (wybór i opis unikalnych cech Miasta Łomża) wraz ze zdefiniowaniem celów, tożsamości i wartości marki oraz jej pozycjonowanie (w tym także określenie sub-marek w kategoriach: gospodarczej, sportowej, turystycznej i kulturalnej).

Prace zapoczątkowaliśmy poprzez otwarte spotkania konsultacyjne  w Domku Pastora z mieszkańcami, środowiskiem kultury i sportu oraz branżą turystyczną. Analizujemy sytuacje zastana poprzez przeprowadzenie wywiadów IDI, FGI i badań fokusowych.

Klucz do wyróżnienia Łomży stanowią innowacyjne podmioty przetwórstwa rolno-spożywczego. Oparcie promocji i koncepcji marki o ten czynnik będzie zgodne z  wytycznymi „Programu rozwoju miasta Łomża do roku 2020 plus”, który koncentruje się na wzmocnieniu potencjału gospodarczego, jako warunku rozwoju społeczno-gospodarczego. Wymienione innowacyjne podmioty (m.in. PEPEES, Browar Łomża, Edpol, TMT, DANTEX, BONA, UNICO, Szarłat) przetwarzają lub wytwarzają produkty spożywcze i ich komponenty. Właściwości produktów spożywczych związane są z ich smakiem, zapachem, konsystencją i  kolorem. Dla konsumentów kluczowe znaczenie mają smak i zapach. Opierając się na przesłankach przedstawionych powyżej, smak proponowany jest jako unikalna cecha marki Łomży.

Idea główna marki oparta zostanie na unikalnej cesze. Zgodnie z tą ideą Łomżę będzie cechować dobry smak. W Łomży wszystko jest ze smakiem: życie ze smakiem, kultura ze smakiem (wysmakowana kultura i  słowa), turystyka ze smakiem (nie tylko w kontekście turystyki kulinarnej), sport ze smakiem (wystartuj ze smakiem). Łomżyński biznes jest również ze smakiem, to znaczy wysokiej jakości, na poziomie, o wysokiej kulturze i  w  dobrym stylu. Atrakcyjność idei głównej marki Łomży tkwi przede wszystkim w tym, że można ją „rozciągnąć” na poszczególne poziomy marki miasta, zgodnie ze strukturą zaproponowaną w punkcie 3.1. tego rozdziału. Dzięki temu można budować nie tylko poszczególne submarki (biznes, turystyka, sport i kultura), ale również operacyjne programy dla poszczególnych obszarów i koncepcję działań promocyjnych.

W ramach zamówienia przygotowaliśmy:
1. Strategię Promocji Miasta Łomży
2. Kierunki rozwoju łomżyńskiej kultury
3. Kierunki rozwoju łomżyńskiego sportu
4. Kierunki rozwoju promocji gospodarczej Łomży
5. Określenie możliwości i sposobów zaspokojenia trzeciego sektora w Łomży
6. Założenia polityki senioralnej

.

     

Podobne wpisy