strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

LPR Chemicznej Twierdzy

Start / badania / LPR Chemicznej Twierdzy

Rewitalizacji Chemicznej Twierdzy

Chemiczna Twierdza rewitalizowana czyli Lokalny Program Rewitalizacji dla Kędzierzyna-Koźla. Od października jako eksperci ds. rewitalizacji w ramach projektu „Kędzierzyn –Koźle. Rewitalizujemy Chemiczna Twierdzę”współpracujemy z Urzędem Miejskim w Kędzierzynie – Koźlu.

Zapoznano się ze stanem prac nad LPR, zaproponowaliśmy miejsca na wyjazdy studyjne celem poznania dobrych przykładów dotyczących rewitalizacji w polskich miastach. W drodze dyskusji zostały wybrane terminy i miejsca wyjazdów: Leszno, Gliwice, Dąbrowa Górnicza i Wrocław

Na antenie „Radia Park”  31.10.2016 braliśmy udział w eksperci w audycji radiowej, „Czym jest rewitalizacja” składającej się z dwóch części przedstawiając krótko, na czym polega proces rewitalizacji. Dzięki audycji radiowej rewitalizacja w Kędzierzynie-Koźlu przestała być kojarzona wyłącznie z działaniami remontowo modernizacyjnymi i coraz powszechniej jest rozumiana, jako proces leczący społeczne, ekonomiczne i przestrzenne objawy kryzysu miast w miejscach naprawdę zdegradowanych i możliwe było zaangażowanie a słuchacz w opiniowanie i konsultowanie istotnych spraw i dokumentów oraz sprawne wypracowanie wspólnych stanowisk. W trakcie przerwy w emisji eksperci odpowiadali na pytania słuchaczy. Po audycji pełniliśmy dyżur w Urzędzie Miejskim w Kędzierzynie Koźlu gdzie zainteresowani mieszkańcy mogli skonsultować swoje pomysły dotyczące rewitalizacji oraz zadać szczegółowe pytania.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji, przez interesariuszy czyli m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, inni mieszkańcy gminy, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

.

     

Podobne wpisy