strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Rozwój gospodarczy poprzez ekonomię społeczną

Start / analizy / Rozwój gospodarczy poprzez ekonomię społeczną

Rozwój gospodarczy a ekonomia społeczna

Wydaje się, że tematyka rozwoju gospodarczego poprzez rozwój podmiotów ekonomii społecznej nie jest w Polsce dostrzegany.

Prowadziliśmy w opolu seminaria z zakresu kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022 w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. Ich tematyka dotyczyła lokalnego potencjału kulturowego i turystyki społecznej.

Dodatkowo do materiałów szkoleniowych przygotowaliśmy dwa artykuły, które ukazały się w „Nowej trybunie opolskiej” nto.pl

JAK WYKORZYSTYWAĆ LOKALNY POTENCJAŁ KULTUROWY I KREATYWNY REGIONU?
TURYSTYKA SPOŁECZNA , JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE
ROZWÓJ SPOŁECZNY I GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Podobne wpisy