strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Strategia Partnerstwa Nadodrzańskich Gmin

Start / analizy / Strategia Partnerstwa Nadodrzańskich Gmin

Strategia Partnerstwa Nadodrzańskich Gmin

Partnerstwo Nadodrzańskich Gmin tworzone jest przez trzy gminy: Gminę Czerwieńsk – lidera Partnerstwa, Gminę Dąbie i Gminę Sulechów wraz ze znajdującymi się na tym terenie przedstawicielami społecznych i prywatnych partnerów: Stowarzyszenie Mieszkańców Lasek, Stowarzyszenie Turystyczno-Motorowodne „Odra Czerwieńsk” oraz firmę LfC sp. z o.o. (partner prywatny).

Gminy z terenu województwa lubuskiego skupione są wokół głównej żeglownej rzeki kraju – Odry, która jest rdzeniem tego obszaru i spójnym wyróżnikiem. Gminy te również posiadają silne powiązania funkcjonalne z Zielona Górą leżąc w zasięgu Aglomeracji Zielonogórskiej. Samorządy podjęły wspólne działania mające na celu rozwój gospodarczy oparty na możliwościach Aglomeracji, dla którego turystyka ma być elementem wspomagającym dotychczasowy rozkwit.

Partnerstwo Nadodrzańskich Gmin łącznie obejmuje obszar o powierzchni ponad 601,63 km2. Atutem Partnerstwa Nadodrzańskich Gmin jest położenie wzdłuż Odry pośród niezniszczonych jeszcze przez człowieka form środowiska naturalnego oraz z punktu widzenia gospodarczego w całości w obrębie Aglomeracji Zielonogórskiej.

„Bliskość Odry, rozległe obszary leśne, krajobraz nadodrzański to dla badanych mieszkańców najważniejsze atuty i mocne strony obszaru funkcjonalnego, które należy brać pod uwagę w strategii rozwoju.”

Podstawą do obiektywnej, czyli opartej na faktach oceny możliwości rozwoju turystyki oraz rekreacji na terenie Partnerstwa Nadodrzańskich Gmin jest opis jej stanu, który będzie wpływać na realizację Strategii i stanie się również przewodnikiem dla samorządów jak rozwijać turystykę, by powodowała wzrost gospodarczy mieszkańców obszaru Partnerstwa współpracuje z ościennymi gminami posiadającymi atuty niezbędne do rozwoju (infrastruktura komunikacyjna, turystyczna, tereny do rekreacji i inwestycji). Dokumenty opracowane na podstawie badań analizują problemy i potrzeby Partnerstwa

„Łączy nas Odra”, to hasło projektu Partnerstwa.

Przeanalizowano poniższą dokumentację projektową Obszar Partnerstwa:

  1. „Dokumentacja projektowa dla Zintegrowanej Strategii Rozwoju Oferty Czasu Wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem  Oferty Rekreacyjnej i Ochrony Środowiska”.
  2. „Zintegrowana strategia rozwoju oferty czasu wolnego na terenie obszaru funkcjonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oferty rekreacyjnej i ochrony środowiska”.
  3. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich.
  4. Opracowanie Ekofizjograficzne dla gminy Dąbie, Czerwieńsk i Sulechów.
  5. Gminna ewidencja zabytków dla Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich.
 Partnerstwo Nadodrzańskich Gmin

Podobne wpisy