strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Partnerstwo Kędzierzyńsko-Kozielskiego Obszaru Funkcjonalnego

Start / analizy / Partnerstwo Kędzierzyńsko-Kozielskiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerstwo Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego

Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego tworzone jest przez trzynaście jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego –  należących do powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i krapkowickiego- Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Strzelecki, oraz miasta i gminy: Bierawa, Cisek, Jemielnica, Kędzierzyn-Koźle, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie.

Rdzeniem obszaru o powierzchni 1200 km kw. zamieszkującego ponad 160 tysięcy osób wokół którego tworzą się powiązania funkcjonalne jest miasto Kędzierzyn-Koźle. Samorządy podjęły wspólne działania mające na celu nowoczesny rozwój gospodarczy, dla którego zmodernizowany układ komunikacyjny ma być elementem wspomagającym dotychczasowy wzrost poprzez realizację wspólnych projektów rozwojowych.

Przeanalizowano dokumentację projektową:

  1. Strategię Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020.
  2. Program ZIT Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020.
  3. Koncepcję budowy zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych i jazdy konnej w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim.
  4. Studium analityczne i koncepcję strategii wizerunkowo – przestrzennej dla centrum pielgrzymkowo-rekreacyjno-turystycznego „Góra św. Anny”.
  5. Załącznik dla Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2014-2020.

Wizja rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego:
Wartością Subregionu jest kapitał społeczny gwarantujący zasoby na potrzeby gospodarki i rynku pracy oraz warunkujący wysoką jakość życia dzięki aktywności i zaangażowaniu mieszkańców
 Konkurencyjna i zdywersyfikowana gospodarka Subregionu rozwija się w oparciu o wydajny, intermodalny system komunikacyjny oraz dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, a także zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
 Na obszarze Subregionu skutecznie funkcjonuje zintegrowany system usług publicznych, który wykorzystuje nowoczesne zaplecze ośrodków miejskich (Kędzierzyna-Koźla i Strzelec Opolskich) oraz uzupełniające się specjalizacje poszczególnych instytucji publicznych
 Zarządzanie procesami rozwoju Subregionu uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony zasobów środowiska naturalnego i bezpieczeństwa mieszkańców, co determinuje wysoką jakość życia na tym obszarze.

Partnerstwo Kedzierzynsko-Kozielskie – dokumentacja strategiczna

Podobne wpisy