strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Szlak turystyczny – zachodniopomorskie

Start / analizy / Szlak turystyczny – zachodniopomorskie
Szlak turystyczny powstaje według realizowanej „Koncepcji utworzenia, rozwoju i komercjalizacji zachodniopomorskiego szlaku „parki, ogrody, krajobrazy, smaki pomorza zachodniego bramą do poznania regionu wraz z programem wdrażania, zarządzania i promocji””. Wraz z  Forum Turystyki Regionów ze Szczecina oraz Instytutem Badawczym IPC z Wrocławia realizujemy zamówienie związane z powstaniem tego nowego produktu.

Jest to szlak przyrodniczo-kulturowy (a ściślej jest to szlak przyrodniczo-kulinarny w obszarze turystyki kulturowej). Zgodnie z założeniem będzie to pierwszy tego typu szlak obejmujący obszar całego województwa zachodniopomorskiego.

Istniejące do tej pory szlaki to przede wszystkim szlaki o charakterze kulturowym, w których pierwszoplanową rolą grają elementy związane z historią i dziedzictwem regionu. Wytyczono również turystyczne szlaki piesze, rowerowe, konne, wodne, w których uzupełniająco wyeksponowane zostały walory przyrodnicze. Nie istniał jednak szlak, który w swojej istocie koncentrowałby się na miejscach cennych przyrodniczo oraz krajobrazowo i stanowiłby szlak regionalny.

W dniu 30.09.2015 w Szczecinie w siedzibie ZART odbyły się konsultacje dotyczące kształtu szlaku przeprowadzone z przedstawicielami parków narodowych, Lasów Państwowych, samorządów oraz właścicieli prywatnych ogrodów i założeń pałacowych.

W dniu 25 listopada 2015 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego  uchwałą  przyjął  „Koncepcję utworzenia, rozwoju i komercjalizacji zachodniopomorskiego szlaku „Parki, ogrody, krajobrazy, smaki Pomorza Zachodniego bramą do poznawania regionu” wraz z programem jego wdrażania, zarządzania i promocji” wraz z załącznikami.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu systemowego „Pomorze zachodnie – dobre wspomnienia na przyszłość. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” na podstawie decyzji UDA-RPZP.06.01.02-32-002/14-00. Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Dokumentacja Szlaku: Koncepcja szlak parki, ogrody, krajobrazy, smaki – załącznik inwentaryzacja – załącznik pakiety produktowe – załącznik logo

 

 

 

 

Podobne wpisy