strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Zrównoważony rozwój ziemi kłodzkiej

Start / analizy / Zrównoważony rozwój ziemi kłodzkiej

Zrównoważony rozwój ziemi kłodzkiej

Rozwój ziemi kłodzkiej to śledzony przez nas od wielu lat temat.

Tym razem zaproszono nas do udziału w konferencji „Zrównoważony rozwój ziemi kłodzkiej”, w hotelu Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju, 10 października 2017 r. Konferencja związana była z powiatowymi obchodami Światowego Dnia Turystyki.  Tematyka referatów skupiła się wokół trzech głównych tematów: turystyka, uzdrowiska i produkt lokalny.

Starosta kłodzki Maciej Awiżeń otworzył obrady i  powitał  zebranych, wśród których znaleźli się radni Sejmiku Dolnośląskiego – Zbigniew Szczygieł i Czesław Kręcichwost, Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego – Dariusz Kłonowski, radni powiatowi, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu kłodzkiego, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń związanych z turystyką i produktem regionalnym, lokalni producenci, pracownicy wydziałów promocji i informacji turystycznych.

My przedstawiliśmy temat „Budowy i promocji marki turystycznej ziemi kłodzkiej” na przykładzie klasycznej budowy marki, poprzez krótka historie promocji powiatu kłodzkiego, która przez kilka lat tworzyliśmy, po przygotowaną przez nas „Strategia marketingowa Ziemi Kłodzkiej, Gór Orlickich i Podorlicka” wraz z programem budowy marki Ziemi Kłodzkiej dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Podobne wpisy