strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Społeczne aspekty rewitalizacji

Start / badania / Społeczne aspekty rewitalizacji

Społeczne aspekty rewitalizacji

Dla wielu rewitalizacja kojarzy się z przebudową infastruktury. Rewitalizacja to kompleks działań zmierzających do przekształcenia struktur nie tylko przestrzennych, lecz także społecznych i gospodarczych. Dlatego bez uwzględnienia aspektu społecznego dla mieszkańców zmieni się otoczenie w którym żyją, a nie zmienia się jakość ich życia. Mieszkańcy z problemami związanymi z alkoholizmem po rewitalizacji zamiast na poboczu, czy w rowie znajdą  sobie legowisko na świeżo wybrukowanym chodniku bądź ławce. Dlatego aspekt społeczny jest tak ważny w procesach rewitalizacji. Rewitalizacja to kompleks działań zmierzających do przekształcenia struktur nie tylko przestrzennych, lecz także społecznych i gospodarczych.

Cała krajowa Polityka Miejska powinna być powiązane ze szerokim programem badawczym  pozwalającym zgromadzić dogłębną wiedzę na temat stanu polskich miast oraz procesów tam  zachodzących, a także potencjalnych działań w ramach obszarów tematycznych związanych z ich rozwojem. Wiele strategii i planów nierealizowanych zalega na półkach, brakuje skoordynowanego działania centralnych władz powodujących realizację ustalonych celów z pomocą posiadanych środków – działania, a nie kolejnych dokumentów.

W Sośnicowicach (województwo śląskie), Krasnobrodzie (woj. lubelskie), Ostrowie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie) oraz Lublinie jako eksperci zarówno w zakresie partycypacji społecznej i partnerstw jak i sferze gospodarczej doradzaliśmy jak w procesie rewitalizacji  wykorzystać zaangażowanie oraz wiedzę uczestników warsztatów i partnerów społeczno–gospodarczych w rozwoju „małych ojczyzn”. Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z kolei przeprowadziliśmy ocenę lokalnego planu rewitalizacji.

Programy:„Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023”  oraz „Gmina Krasnobród – Przygotowanie programu rewitalizacji zdegradowanego obszaru” dotyczą małych miast, które borykają się z wieloma specyficznymi problemami, których nie są w stanie same rozwiązać.  Te miasteczka jednak pełnią kluczową rolę w gospodarczym, społecznym, kulturowym i cywilizacyjnym rozwoju naszego kraju i dlatego potrzebna jest sprawna rewitalizacja zaniedbanych obszarów.

W Lublinie prowadziliśmy warsztaty poświęcone identyfikacji problemów społeczno-gospodarczych szczególnie dotyczących ożywienia gospodarczego obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej – jako uzupełnienie „Programu Rewitalizacji Lublina”.

W Ostrowie Wielkopolskim prowadziliśmy szkolenia dotyczące tematyki rewitalizacji ( m.in. organizacji i rozwoju społeczności lokalnej, rozpoznawania i diagnozy środowiska lokalnego, mobilizowanie ludzi do działania, tworzenie lokalnego partnerstwa).

 

     

Podobne wpisy