strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Strategia promocji gospodarczej Podlasia

Start / analizy / Strategia promocji gospodarczej Podlasia

Województwo Podlaskie – Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego.

 

Podlaskie opracowuje Strategię Promocji Gospodarczej w której  tworzeniu jako eksperci uczestniczymy.

Czy mieszkańcom Podlasia nudzi się już zieleń i Żubr który od lat króluje na Podlasiu – teraz uosabia to pierwsza wódka premium w Polsce (Czarny Żubr) i popularne piwo, ale to po mleku są największe atuty gospodarcze regionu. Produkty, które są rozpoznawalne, znane i cenione. Nie przejadły się i wciąż są atrakcyjne nie tylko dla Polaków, ale także poza granicami. Rezygnacja z tych znanych i kojarzonych atutów byłaby poważny błędem. Produkty spożywcze to motor rozwoju województwa podlaskiego i pomimo chęci oraz prób dokonania zmiany w tych parytetach to wciąż najmocniejsze dziedziny, które należy wzmacniać i promować we współpracy z przedsiębiorcami, zamiast konkurować w innych dziedzinach z województwami o wyższym poziomie rozwoju w pozostałych dziedzinach.  Wspaniałe produkty mleczarskie, nowoczesne technologie spożywcze…smak, zapach i tradycja uosabiana nie tylko w produktach żubropodobnych to wspaniały wstęp do przedstawienia argumentów do inwestowania w województwie podlaskim. Miejmy nadzieję, że pozostaną one swoista „wieżą Eiffela” Podlasia. Bądźmy innowacyjni, ale wciąż ze smakiem.

Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął dokument: Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego a na posiedzenie Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 30 października 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku zostanie on przyjęty uchwałą. Do głównych zadań realizacji będzie pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego” przyjęta została Uchwałą Nr 249/3386/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2017-10-17.

Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego

Podobne wpisy