strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl
    Podczas spotkania 3 i 5 grudnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Nysie zaprezentowaliśmy wyniki analizy SWOT gminy Nysa. Została omówiona wizja, misja, cele strategiczne i kierunki pracy nad Strategią. W trakcie dyskusji pozyskane zostały sugestie uczestników i propozycje obszarów, tematów bądź zapisów, które winny być ujęte w Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023.

    Strategia przygotowywana jest w konsorcjum z Instytutem Badawczym IPC z Wrocławia.

    Organizatorem spotkania był Urząd Miejski w Nysie

    Podobne wpisy