strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Hajnówka – turystyka w Puszczy

Start / kategoria / Hajnówka – turystyka w Puszczy
W  Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce 29.01.2014 r. w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie Platformy Dialogu i Współpracy. Tym razem pod dyskusję poddany został temat „Organizacji i zarządzania ruchem turystycznym (tworzenie produktu turystycznego, szlaki turystyczne w rezerwatach)”.

Spotkanie poprowadził ekspert ds. rozwoju turystyki Leszek Nowak z firmy 2BA Agnieszka Nowak z Nysy (doradztwo strategiczne). W trakcie prezentacji omówił takie zagadnienia jak:

  • czym jest turystyka? jakie niesie korzyści, ale również jakie są jej wady?
  • uwarunkowania rozwoju sektora w regionie Puszczy Białowieskiej – kto jest odpowiedzialny za rozwój turystyki?
  • rekreacja a turystyka,
  • wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze, środowiska na turystykę,
  • główne tendencje w ruchu turystycznym w regionie Puszczy Białowieskiej oraz jego zarządzanie.

Podczas spotkania nawiązywano do koncepcji tworzenia strategii rozwoju turystyki w powiecie hajnowskim.

Wśród atutów turystycznych został wymieniony Białowieski Park Narodowy, wielokulturowość. Podkreślano znaczenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej” w zakresie rozbudzania potencjału turystycznego.

Do głównych celów i wyzwań należą: modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej, poprawa dostępności komunikacyjnej, wydłużenie sezonu turystycznego oraz czasu pobytu turystów, zwiększenie ilości podmiotów branży turystycznej (usługodawcy), zwiększanie dochodów z tytułu turystyki, wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym, zapobieganie zmniejszaniu migracji ludzi młodych, stworzenie turystycznej platformy informacyjnej.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Podobne wpisy