strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Wspieramy JeNy

Start / kategoria / Wspieramy JeNy
Podczas konferencji prelegenci skupili się m.in. na aspektach promocyjnych obszaru pogranicza jako atrakcyjnego inwestycyjnego terenu dla prowadzenia działalności gospodarczej po obydwu stronach granicy. Organizatorzy spotkania liczyli na przybycie przedstawicieli ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, gestorów branży restauracyjnej i hotelowej oraz przedstawicieli punktów informacji turystycznych. Poruszony zostanie również wątek zwiększenia dostępu do informacji dotyczącej dostępnych produktów i usług mieszkańcom Nysy i Jesenika poprzez zaangażowanie regionalnych mediów.

Prezentacje

przedstawili….
Learn More
  • Leszek Nowak – „Wspieramy JeNy”
  • Jan Závěšický – Współpraca przedsiębiorstw na pograniczu polsko-czeskim
  • Janiny Janik, dyrektora Nyskiego Domu Kultury dotyczące polsko-czeskiej współpracy kulturalnej;  prezentacje filmowe

 

Organizatorem konferencji było nyskie Stowarzyszenie Ad Astra wspierające wydarzenia kulturalne w Nysie.

 

Podobne wpisy