strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Uchwalona Strategia Rozwoju Nysy 2014-2020

Start / analizy / Uchwalona Strategia Rozwoju Nysy 2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023 jest oficjalnym dokumentem rozwojowym Gminy Nysa. Została przyjęta przez Radę Miejską w Nysie 29 września na 50 sesji Rady Miejskiej i zastąpiła wcześniejsza strategię rozwoju na lata 2004-2015.

Uchwała nr L/749/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023.

 

 

 

 

 

 

Podobne wpisy