strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Dlaczego turystyka jest gałęzią gospodarki?

Start / kategoria / Dlaczego turystyka jest gałęzią gospodarki?
Turystyka to ważna gałąź światowej gospodarki, która daje pracę co jedenastej osobie. Prognozuje, że średnio każdego roku w latach 2010-2030 liczba podróży zagranicznych na świecie będzie rosnąć o 43 miliony. Poziom 1 miliarda podróży zagranicznych na świecie  przekroczono w 2012 roku, a do 2030 r. liczba ta osiągnie poziom 1,8 miliarda. Obecnie według UNWTO turystyka ma 9% udział w tworzeniu światowego PKB oraz daje zatrudnienie co 11 pracującej osobie. Jest także dla części krajów głównym elementem eksportu (do tej grupy należą zarówno kraje wysokorozwinięte jak i rozwijające się).

Na podstawie danych Światowej Organizacji Turystyki – UNWTO. Światowa Organizacja Turystyki  jest agencją odpowiedzialną za promowanie odpowiedzialnego, trwałego i powszechnego dostępu do turystyki oraz służy jako forum dla globalnej polityki turystycznej i źródło turystycznego know-how.

 

 

 

 

 

 

Podobne wpisy