strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Strategia Partnerstwa Nyskiego 2020

Start / analizy / Strategia Partnerstwa Nyskiego 2020

Strategia Partnerstwa Nyskiego 2020

Partnerstwo Nyskie 2020 tworzone jest przez siedemnaście jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego: Powiat Nyski, Powiat Prudnicki, Powiat Głubczycki oraz miasta i gminy: Biała, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Branice, Lubrza, Łambinowice, Skoroszyce. Rdzeniem obszaru o powierzchni 2081 km2 zamieszkującego prawie 255 tysięcy osób, wokół którego tworzą się powiązania funkcjonalne jest miasto Nysa. Samorządy podjęły wspólne działania mające na celu nowoczesny rozwój gospodarczy, poprzez wzmacnianie spójności terytorialnej obszaru, wspólne rozwiązywanie problemów, wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego oraz wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk.

Wizja rozwoju  w „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”to:

  • Przyjazne i bezpieczne miejsce zapewniające atrakcyjne warunki do życia, aktywności kulturalnej i sportowej oraz rozwoju.
  • Czyste środowisko i unikalne walory krajobrazowo-przyrodnicze stanowiące wymarzone warunki spędzania wolnego czasu zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.
  • Wielokulturowy obszar o bogatej historii i dziedzictwie kulturowym.
  • Subregion w pełni wykorzystujący swój potencjał do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz turystyki.
  • Miejsce charakteryzujące się innowacyjną gospodarką i dużą przedsiębiorczością, które przyciąga nowych inwestorów.
  • Zintegrowany wewnętrznie obszar promujący swoje atuty w otoczeniu i współpracujący
    z innymi regionami, w tym zagranicznymi.

Analizie i ocenie eksperckiej podlegały dwa dokumenty: „Diagnoza Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020” oraz „Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”. Prezentowany materiał jest obszerny, szczegółowy i może stanowić dobrą bazę do dalszych prac Partnerstwa,
w szczególności wspólnych projektów.

Obszar Funkcjonalny Partnerstwo Nyskie 2020

Podobne wpisy