strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Konferencja prezentująca strategię produktu turystycznego

Start / kategoria / Konferencja prezentująca strategię produktu turystycznego

Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego

Podczas konferencji  która odbyła się 20 marca 2015 roku, w zajeździe Eden w Turku  zaproszonym samorządowcom z terenu powiatu tureckiego przedstawiono stan realizacji projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”. Moderatorem spotkania był Tomasz Potkański, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich, który wyjaśnił , że obecnie w Polsce zawiązało się ok. 100 partnerstw, co jest konsekwencją zmiany filozofii przyznawania środków Unii Europejskiej, która ma doprowadzić do tego, że gminy wspólnie wybiorą priorytety i skierują środki na najważniejsze dla całego obszaru projekty.

Przedstawiono  zarys nadrzędnego dokumentu strategicznego projektu, czyli „Zintegrowanej strategii rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, a następnie zaprezentowaliśmy „Strategię marki i produktu turystycznego dla obszaru powiatu tureckiego” . W Strategii proponujemy konkretne rozwiązania na przecz budowania i promocji produktów turystycznych na terenie powiatu tureckiego.

Przedstawiliśmy w skrócie

6 produktów turystycznych, które pozwolą zacząć rozwijać się turystyce

w tym tak mało (dotychczas) turystycznym powiecie :

  • „Pojezierze Turkowskie – woda i przyroda” – czyli produkt oparty na walorach zbiornika Przykona i Jeziorsko oraz powstających po wyrobiskach pokopalnianych kolejnych zbiornikach wodnych.
  • „W siodle” – produkt przeznaczony dla koniarzy
  • „Tkane wioski tureckie” – wioski tematyczne utworzone we wsiach związanych z tradycjami tkackimi
  • „Tkacki Park Kulturowy” – nowy, wybudowany od podstaw park tematyczny
  • „Szlak Getta Wiejskiego Ziemi Tureckiej” – szlak turystyczny łączący miejsca związane z Żydami zamieszkującymi nasze ziemie
  • „Muzeum Sera” –  (ser to produkt, który w przeprowadzonych badaniach wyróżnia Turek)

Relacje z Konferencji:
www.iturek.net/wiadomosci/powiat-turek/item/3524-muzeum-sera-wypromuje-region-czyli-o-gospodarce-i-turystyce-po-2017

www.turek.net.pl/miasto/14786-filozofia-wspolpracy-uratuje-powiat-od-gospodarczej-degradacji

 

Zaproszenie1

Turek_baner1

Podobne wpisy