strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Ukraina - marketing miasta

Prowadziliśmy w czerwcu 2013 r. na Ukrainie konferencje i szkolenia dla ukraińskich miast dotyczące marketingu terytorialnego. Odbywały się one kolejno we Lwowie, Kijowie, Charkowie i Odessie.
Zamawiający: Instytut Studiów Wschodnich
Zadania: Konferencje, materiały szkoleniowe, testy, prezentacje, e-learning
Podobne