strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Strategia Promocji

Strategia Promocji Elbląga na lata 2012-2015 (wraz z programem budowy marki Elbląga do 2020 r.). Jest pierwszym strategicznym dokumentem miasta w obszarze budowania marki i świadomego oddziaływania na wizerunek w komunikacji z różnymi grupami odbiorców. Miasto długo dojrzewało do podjęcia działań w kierunku opracowywania swojej marki. Czas ten był poprzedzony uważną analizą całokształtu zjawisk gospodarczych i społecznych zachodzących w Elblągu.
Termin realizacji: 2012-2013
Zamawiający: Urząd Miejski w Elblągu
Zamówienie: badania, strategia, SIW

 

fakty_dnia_01

Elblag_turbo_5

Elblag_turbo_4

Elblag_turbo_3

Elblag_nowaczyk_2ba_promocja

Elblag_promocja

Elblag_nowaczyk_2ba_logo

Podobne