strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Produkty Turystyczne

Dla LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór” przygotowaliśmy koncepcję zintegrowanych produktów turystycznych. Na konferencji 14.02.2014 r.  na którą przygotowaliśmy pięć przykładowych koncepcji produktów turystycznych, odbyły się konsultacyjne z udziałem przedsiębiorców z branży turystycznej, sektora publicznego, samorządowców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli związków wyznaniowych i innych gości (m.in.: wicemarszałka województwa opolskiego A. Konopki oraz posła RP Ziemi Nyskiej R. Millera).
Zamawiający: LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”
Zlecenie: Produkty turystyczne, konferencja
Podobne