strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Projekt Znanenieznane

Nasi konsultanci brali udział w projekcie turystycznym „Znanenieznane” Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy realizowanym z Programu Innowacyjna Gospodarka. Dla branży turystycznej przygotowywano szereg innowacyjnych usług umożliwiających firmom oraz pasjonatom turystyki skuteczne konkurowanie na rynku.Dzięki Konfiguratorowi Produktów Turystycznych powstała kompleksowa baza danych obiektów i atrakcji turystycznych, która umożliwia tworzenie oraz sprzedaż nowoczesnych produktów turystycznych, publikację treści i promocję  ofert.
Zamawiający: Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy
Zadania: audyt turystyczny obiektu (baza noclegowa, gastronomiczna, atrakcje turystyczne, inne usługi), raport, transfer technologii, szkolenie
Podobne