strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Jubileuszowa Konferencja Naukowa USŁUGI 2014

Start / kategoria / Jubileuszowa Konferencja Naukowa USŁUGI 2014
Konferencja Naukowa USŁUGI 2014 jest piątą jubileuszową konferencją zapoczątkowaną w 2008 roku przez środowisko ekonomiczne uniwersytetów w Poznaniu, Szczecinie
i Wrocławiu. Na Konferencji we Wrocławiu 15-16.05.2014 prezentujemy referat „Kooperacja i rywalizacja na rynku usług turystycznych w Polsce”.

Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji naukowej obejmującej problemy interdyscyplinarne rozwoju sektora usług (w tym zarządzania
i marketingu) w aspekcie wyników badań naukowych, dydaktyki oraz praktyki gospodarczej oraz pogłębienie współpracy
w obszarze badań naukowych i dydaktyki pomiędzy pracownikami uczelni, których przedmiotem dociekań naukowych są problemy zarządzania i marketingu w procesach oferowania wszelkich rodzajów usług na rynkach B2C, B2B oraz C2C – tak w Polsce, jak i w skali globalnej.

Program Konferencji: www.uslugi2014.ue.wroc.pl

Gospodarzem Konferencji Usługi 2014 jest Katedra Podstaw Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Podobne wpisy