strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Konsultacje Strategii Nysy

Start / kategoria / Konsultacje Strategii Nysy
Trwają konsultacje społeczne w związku z  pracami nad nową Strategii Rozwoju Nysy 2014-2023.  Zapraszam do udziału w spotkaniach konsultacyjnych poświęconych jednemu z najważniejszych dokumentów strategicznych Nysy. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023” można składać w terminie  do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Dokumenty poddawane konsultacjom są w wersji elektronicznej do pobrania: Dokumenty

Konsultacje społeczne–jak sprawić by były lepsze? - propozycja kodeksu konsultacji i ścieżka  wdrożenia - MAC  2012

Zasady konsultacji społecznych:
1. DOBRA WIARA – konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując  wolę zrozumienia odmiennych racji.
2. POWSZECHNOŚĆ – każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.
3. PRZEJRZYSTOŚĆ – informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.
4. RESPONSYWNOŚĆ – każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie.
5. KOORDYNACJA – konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak politycznie jak organizacyjnie. Role te powinny być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.
6. PRZEWIDYWALNOŚĆ – konsultacje powinny być prowadzone od początku prac nad zmianą i od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.
7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO – choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w dniach: 10, 11, 23, 24 i 25 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Nysie

Podobne wpisy