strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Polskie Turystyczne Marki Terytorialne

Start / Polskie Turystyczne Marki Terytorialne
Destynacje turystyczne, Innowacje, Turystyka

Programy UE dla turystyki

Polskie Turystyczne Marki Terytorialne
Dobre praktyki tworzenia produktów i usług turystycznych:
Opracowaliśmy cztery strategie  dotyczące marki obszaru który wykracza ponad ramy powiatu i  jest powiązany z obszarem turystycznym po drugiej stronie granicy:
1. Strategia marketingowa Ziemi Kłodzkiej, Gór Orlickich i Podorlicka  jest rozwinięciem i kontynuacją Koncepcji subregionalnych produktów turystycznych Ziemi Kłodzkiej.
2.Strategia rozwoju turystycznego i promocji pogranicza nysko-jesenickiego na obszarze Powiatu Nyskiego.
3. Strategia rozwoju przedsiębiorczości i turystyki obszaru transgranicznego Rychleby – Góry Złote wraz ze Strategią marketingowego wsparcia dla rozwoju turystyki i produktu turystycznego (w tym koncepcji sieciowania transgranicznego produktu turystycznego) oraz przygotowaniem propozycji rozwoju marki transgranicznego obszaru Rychleby – Góry Złote.
4. Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2010-2017 (we współpracy z czeskim miastem Kravarz).