strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl
Slide background Wspieramy samorządy
usługami doradczymi
2BA.PL
Slide background
Łączymy
Nasze
doświadczenia
pracy w szamorządzie, firmach i organizacjach
Slide background

Innowacyjne spojrzenie
i długoletnie doświadczenie
satysfakcjonuje zamawiających
Innowacje, Prognozy, Turystyka

Programy UE dla turystyki

TURYSTYKA NA ŚWIECIE
                 

Nie ma obecnie programów UE, które dotyczą stricte turystyki. Jednakże podczas targów turystycznych organizowane są warsztaty, na których przedstawiane są przeglądy możliwości finansowania przez UE projektów dla firm związanych z turystyką i projektów dotyczących turystyki. Chodzi o projekty międzynarodowe w ramach: INTERREG, Horizon 2020 COSME, LIFE, Creative Europa, Erasmus + i innych. Jest to również szansa na wyszukiwanie potencjalnych partnerów do współpracy i tworzenie nieformalnych sieci.
Jednak pojawiają się informacje o programach, z których można finansować projekty turystyczne, choć są to często informacje szczątkowe. Poszukując haseł w wyszukiwarkach internetowych „projekty unijne i turystyka” znajdziemy przede wszystkim informacje z 2009 roku: „Finansowanie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw turystycznych ze środków UE – praktyczny przewodnik”. Kolejna znaleziona notatka o nowych publikacjach Komisji Europejskiej dotyczy „…mapowania potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych”. Warto, by pojawiające się informacje, czy to na stronach MSiT, czy POT, były sprofilowane oraz opisane (a nie tylko wprost przetłumaczone), aby służyły rozwojowi turystyki, jeśli ich temat skierowany jest do innych odbiorców niż urzędnicy. Komu mają służyć te informacje: branży, środowisku naukowemu, samorządom?