strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju

Start / 2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju
Innowacje, Prognozy, Turystyka

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2017 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju (MRZTRR). Rok Zrównoważonej Turystyki ma na celu wsparcie zmiany polityk oraz praktyk biznesowych i zachowań konsumentów w budowie bardziej zrównoważonego sektora turystycznego, który przyczynia się do wdrożenia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. i 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Rok 2017 będzie promować zwiększenie roli turystyki w poniższych pięciu  kluczowych obszarach:

1. Kompleksowy i zrównoważony wzrost gospodarczy

2. Włączenie społeczne, zatrudnienie i redukcja ubóstwa,

3. Efektywność zasobów, ochrona środowiska i klimatu,

4. Wartości kulturowe, różnorodność i dziedzictwo,

5. Wzajemne zrozumienie, spokój i bezpieczeństwo.

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju, to  okazja do podniesienia świadomości na temat wkładu zrównoważonej turystyki dla rozwoju wśród sektora publicznego i prywatnego, decydentów i ogółu społeczeństwa oraz mobilizację wszystkich zainteresowanych stron do współpracy w kształtowaniu turystyki jako katalizatora pozytywnych zmian – powiedział żegnając się z uczestnikami  ITB Berlin sekretarz generalny UNWTO Taleb Rifai.

Oficjalne otwarcie obchodów zorganizowane przez Światową Organizację Turystyki  odbyło się 18 stycznia 2017 roku w Madrycie w Hiszpanii. Wzięło w nim udział ponad 600 przedstawicieli szeroko pojętej branży turystycznej z całego świata, wspierających UNWTO w obchodach tego ważnego wydarzenia.