strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Mikroregion WPN – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji

Start / analizy / Mikroregion WPN – Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji – Mikroregion WPN

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego tworzone jest przez siedem gmin (Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Puszczykowo, Stęszew) z terenu województwa wielkopolskiego skupionych wokół jednego z najstarszych parków narodowych w Polsce (Wielkopolskiego Parku Narodowego). Rdzeniem obszaru, wokół którego tworzą się powiązania funkcjonalne jest Mosina i Puszczykowo. Samorządy podjęły wspólne działania mające na celu nowoczesny rozwój gospodarczy, dla którego turystyka ma być elementem wspomagającym dotychczasowy rozkwit. Mikroregion WPN łącznie obejmuje obszar o powierzchni ponad 821 km2 wraz ze stale rosnącą liczbą ludności.Atutem Mikroregionu jest położenie pośród niewielu już niezniszczonych jeszcze przez człowieka form środowiska naturalnego oraz z punktu widzenia gospodarczego prawie w całości w obrębie Aglomeracji Poznańskiej (oprócz Brodnicy).

Podstawą do obiektywnej, czyli opartej na faktach oceny możliwości rozwoju turystyki oraz rekreacji na terenie Mikroregionu WPN jest opis jej stanu, który będzie wpływać na realizację strategii rozwoju turystyki, dalej produktu turystycznego oraz ich powiązanie z powstającą koncepcją zrównoważonego transportu w zakresie ścieżek rowerowych. Ciekawe jest powiązanie społecznego znaczenia rekreacji z gospodarczym znaczeniem turystyki. Takie powiązanie następuje ze względu na  niejednoznaczny charakter obszaru na którym wypoczywają i/lub mieszkają mieszkańcy Poznania.

Celem projektu jest integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego OF poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic OF, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OF w zdiagnozowanych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na omawianym obszarze. Wnioskodawca chce promować terytorialno-funkcjonalne podejście do polityki regionalnej.

Badania i analizy prowadzą do  sformułowania kierunków rozwoju Mikroregionu do 2025 r.

w postaci programów sektorowych:

  • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN
  • Koncepcja Zrównoważonego Transportu na terenie Mikroregionu WPN
  • Koncepcja Produktów Turystycznych na terenie Mikroregionu WPN.

Partnerstwo Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego

Podobne wpisy