strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Strategicznie

Start / ITB Berlin

ITB BERLIN 2014

Wielkie turystyczne Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB w Berlinie 5-9.03.2014 są okazją spotkań samorządów i branży turystycznej. Rokrocznie uczestniczymy w tym "turystycznym świ(ę)ecie".