strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Subregion Brzeski – analiza Strategii Współpracy Subregionu

Start / analizy / Subregion Brzeski – analiza Strategii Współpracy Subregionu

Strategii Współpracy Subregionu Brzeskiego

Subregion Brzeski tworzony jest przez pięć jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego (gmina miejska Brzeg, gmina wiejska  Lubsza,  gmina  wiejska  Skarbimierz, gmina  wiejska  Olszanka,  powiat  brzeski) i jedną z województwa dolnośląskiego (gmina wiejska Oława). Rdzeniem obszaru, wokół którego tworzą się powiązania funkcjonalne jest Miasto Brzeg. Samorządy te podjęły wspólne działania mające na celu powstrzymanie marginalizacji Brzegu, jako ważnego ośrodka miejskiego położonego pomiędzy dwoma dużymi miastami Wrocławiem i Opolem (drenaż kapitału ludzkiego). Współpraca ta ma dotyczyć rozwoju obszarów inwestycyjnych oraz infrastruktury komunikacyjnej i komunalnej a także rewitalizację przestrzeni miejskiej i przekształcenie obszarów z uwzględnieniem potrzeb środowiska i aspiracjami mieszkańców. Wspólne problemy łączące partnerów pozwoliły stworzyć atrakcyjną wizje obszaru – Subregionu Brzeskiego. Zaproponowane projekty pomimo skupienia na Brzegu przyczyniają się do równomiernego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru oraz powodują zaangażowanie społeczności w kształt otoczenia będącego ich miejscem pracy, zamieszkania i rekreacji. Brzeg szansę powstrzymania stagnacji musi korelować z ościennymi gminami posiadającymi atuty niezbędne dla mieszkańców (tereny inwestycyjne, rekreacji, infrastruktura komunalna).  Opracowane dokumenty na podstawie badań analizują problemy i potrzeby. Postawiona diagnoza ma charakter wielopłaszczyznowy, a zbudowana na tej podstawie strategia będzie wspierała rozwój Subregionu w sześciu obszarach: poprzez polepszenie jakości infrastruktury komunikacyjnej i terenów inwestycyjnych, usług społecznych wraz ze zdrowotnymi i sfery atrakcyjności wolnego czasu (kultury i rekreacji) połączonej z ochrona środowiska i zarządzania energią.

Wizja rozwoju Subregionu Brzeskiego

jako konkurencyjnego obszaru aktywności gospodarczej, zapewniającego wysoką jakość usług publicznych oraz efektywnie wykorzystującego potencjał powiązań miasta oraz gmin wiejskich na rzecz zintegrowanego rozwoju społeczno-ekonomicznego realizowana będzie poprzez trzy cele strategiczne:

  • poprawa warunków technicznych i organizacyjnych dla dynamicznego rozwoju gospodarczego Subregionu Brzeskiego,
  • budowa subregionalnego systemu zintegrowanych usług publicznych na bazie nowoczesnej infrastruktury,
  • wzrost konkurencyjności subregionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze gospodarki, usług publicznych
    i środowiska.

Zaproszenie1

 Zaproszenie1

Subregion Brzeski

Podobne wpisy