strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Konsultacje środowiskowe do strategii rozwoju

Start / badania / Konsultacje środowiskowe do strategii rozwoju
Przeprowadzamy strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko  związaną z opracowaną prognozą oddziaływania na środowisko do „Strategii Rozwoju Gminy Nysa na lata 2014-2023”.  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy. Warunkiem udziału jest wypełnienie i złożenie formularza uwag, stanowiącego załącznik do  obwieszczenia Burmistrza Nysy: http://www.nysa.eu/aktualnosc-6730-obwieszczenie_burmistrza_nysy.html Wnioski należy składać do dnia 25.08.2014 r.

Zamawiającym jest Urząd Miejski w Nysie.

 

 

 

 

Podobne wpisy