strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Strategia zarządzania i promocji turystyki Puszczy Białowieskiej

Start / analizy / Strategia zarządzania i promocji turystyki Puszczy Białowieskiej
W ramach projektu „Puszcza i Ludzie” wraz z firmą Ekoton z Białegostoku przystępujemy do prac nad „Strategią zarządzania i promocji regionu Puszczy Białowieskiej”  wraz z opracowaniem dwóch produktów turystycznych regionu. Projekt „Puszcza i ludzie” to platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Puszczy Białowieskiej to działania zmierzające do wypracowania modelu działania, który pogodzi ochronę przyrody z rozwojem gospodarczym i społecznym regionu.

Zamawiającym jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

 

 

 

 

Podobne wpisy