strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Dialog nad strategią turystyki

Start / badania / Dialog nad strategią turystyki

Strategia rozwoju turystyki 

Konferencją „Gmina Biały Bór na szlaku dialogu lokalnego” w dniu 7 czerwca 2016 roku rozpoczął się dialog z mieszkańcami nad budowa „Strategii rozwoju turystyki” dla gminy Biały Bór.

Pracownia Pozarządowa realizuje projekt którego konferencja na której przedstawialiśmy „Dobre praktyki w tworzeniu strategii rozwoju turystki w samorządach lokalnych; korzyści z posiadania i warunki skutecznego wdrażania” oraz „Warsztat z elementami dyskusji moderowanej z uwzględnieniem wyników badań mieszkańców Gminy Biały Bór; wstępne określenie strategii rozwojowych Gminy w temacie turystyki; diagnoza zasobów i potencjału Gminy w tym zakresie”.

W konferencji uczestniczył Paweł Mikołajewski – Burmistrz Białego Boru oraz przedstawiono wyniki badań „Turystyka w Gminie Biały Bór oczami mieszkańców” oraz „Warsztat z elementami dyskusji moderowanej z uwzględnieniem wyników badań mieszkańców Gminy Biały Bór; diagnoza doświadczeń i potencjału Gminy w tym zakresie”.                                                                                 .

     

Podobne wpisy