strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Strategie inwestycyjne

Start / kategoria / Strategie inwestycyjne
Zakończyliśmy prace prowadzone w ramach projektu  „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”.  Przekazaliśmy władzom gmin: „Analizę potencjału inwestycyjnego gminy Tuszów Narodowy” wraz z wywiadami na temat klimatu inwestycyjnego z przedsiębiorcami,  „Analizę potencjału rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Mielec” wraz z  raportem z badań oraz „Strategię Public Relations  Gminy Mielec” oraz raport  dotyczący identyfikacji problemów.

Gmina Mielec i Gmina Tuszów Narodowy znajdują się na terenie powiatu mieleckiego.

Recent Posts