strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Badania

Start / Realizacje / Badania

LGD Nyskie Księstwo

Przygotowaliśmy koncepcję zintegrowanych produktów turystycznych dla Lokalnej Grupy działania "Nyskie Księstwo Jezior i Gór" do rozwoju turystyki na "Górskim Pojezierzu".