strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Najpopularniejsze atrakcje turystyczne w Polsce

Start / analizy / Ranking polskich atrakcji turystycznych

Atrakcje turystyczne – ranking

Atrakcje turystyczne są często kluczowym elementem, który stymuluje zainteresowanie odbyciem podróży do miejsca docelowego (tourism destination). Atrakcje są magnesem przyciągającym turystów do regionu i jednocześnie pobudzają popyt na inne usługi. Pomagamy w przeprowadzeniu aktualizacji bazy takich atrakcji w 16 województwach realizowanej przez  dr hab.  Zygmunta Kruczka dla Polskiej Organizacji Turystycznej.  Ukazał się kolejny raport zawierający dane dotyczące frekwencji za rok 2014 oraz 2011, 2012 i 2013 z miejsc ponad 400 obiektów w całej Polsce.

Podział atrakcji na cztery grupy (Swarbrook 2002):

  1. Naturalne atrakcje turystyczne, których walory są związane z fizycznymi elementami środowiska naturalnego, np. plaże, góry, jaskinie, jeziora, rzeki, lasy.
  2. Dzieła stworzone przez człowieka, ale w innym celu niż przyciąganie turystów, które z czasem stały się atrakcjami samymi w sobie, np. obiekty prehistoryczne, budynki związane ze znanymi ludźmi, zespoły pałacowo-ogrodowe, ośrodki przemysłowe, budowle sakralne.
  3. Miejsca zaprojektowane i zbudowane od podstaw jako atrakcje, np. parki rozrywki, kasyna, uzdrowiska, parki safari.
  4. Imprezy kulturalne, sportowe, religijne, festiwale, igrzyska olimpijskie itp.

Typ zewidencjonowanych w raporcie atrakcji to: muzeum, oddział muzeum, przyrodnicze, UNESCO, UNESCO trasa, zamek, pałac, hotel, zabytek techniki i przemysłu, zabytek architektury, sanktuarium, miejsce kultu, klasztor, fortyfikacja, twierdza, militaria, impreza cykliczna, impreza, impreza kulturalna, park rozrywki, skansen, ogród, trasa, park wodny, kolejka, zoo, inne.
Poniżej fragment określeń atrakcyjności użytych w raporcie przez dr. Z. Kruczka:

Atrakcja turystyczna – cokolwiek, co zaciekawia turystów (Lundberg, 1985); miejsce charakterystyczne, często unikalne, np. naturalne środowisko, zabytek historyczny, takie wydarzenia, jak festiwale i imprezy sportowe (Goodall, 1990); Wg Davidsona (1996) „każdy walor (obiekt) przyrodniczy, dzieło człowieka, urządzenie lub impreza, które przyciągają gości w określone miejsce, może być atrakcją turystyczną”. Wg Mc Cannella atrakcja turystyczna jest empiryczną relacją pomiędzy turystą, miejscem, a oznaczeniem – informacją dotyczącą miejsca.
W ujęciu produktowym atrakcją mogą być walory miejsca i wydarzenia, obiekty i autentyczne wytwory kultury wyższej oznaczone jako szczególne, mające zdolność przyciągania turystów i decydujące o tym, że wybierają oni dany obszar, a nie inny. Połączone z usługami turystycznymi tworzą produkt turystyczny (Kruczek 2011).

Atrakcja dla odwiedzających (vistor attraction) to atrakcja odwiedzana przede wszystkim przez ludność miejscową, nie korzystająca z noclegu (np. parki rozrywki, parki wodne, termy, imprezy i wydarzenia),
Atrakcje podstawowe, zwane również docelowymi, (primary attractions), które są głównym powodem podróży i przy nich spędzamy większość czasu,
Atrakcje drugorzędne, zwane również tranzytowymi (secondary attractions) – czyli tzw. „atrakcje po drodze”, odwiedzane w drodze do podstawowych atrakcji,
Atrakcje flagowe, (flagship) rozumiana jest jako „najlepsza i najważniejsza”. Przypisuje się jej takie cechy, jak wyjątkowość miejsca, międzynarodowe znaczenie, duże rozmiary i znaczne efekty ekonomiczne,
Atrakcje kultowe, (icons) to obiekty uważane za reprezentatywne, stanowiące symbol kultury, godne podziwu. W turystyce uważa się, że są to elementy autentyczne, ich percepcja pozwala na konstrukcję wizerunku ikony atrakcji. Zaliczono tu takie atrakcje jak górę Fuji, wieżę Eiffla, Wielki Mur i Taj Mahal.

Atrakcyjność turystyczna – przejawia się poprzez istnienie określonej cechy charakterystycznej, przyciągającej turystów w pewne tereny dzięki walorom krajobrazu naturalnego, klimatu, pomników historii, a także różnych interesujących obiektów zagospodarowania turystycznego. Termin ten posiada znaczenie względne, a to z powodu różnych warunków psychofizycznych jej odbiorców.

Atrakcyjność turystyczna regionu – oznacza stopień przyciągania przez dany region określonego rodzaju turystyki i jest związana z ilością występujących w nim (czyli właściwych mu) obiektów i zjawisk, na które istnieje popyt danej formy ruchu turystycznego. Także i w tym przypadku podkreśla się, iż jest to pojęcie o charakterze względnym, z uwagi na wielorakość form i rodzajów turystyki, co wskazuje na konieczność określenia, gdy mowa o atrakcyjności, do jakiej formy turystyki się ona odnosi. Jeżeli natomiast jeden i ten sam obszar może być wykorzystywany dla różnych rodzajów turystyki, to można mówić o jego integralnej lub uniwersalnej atrakcyjności turystycznej (Jackowski, Warszyńska 1978). Pojęcie atrakcyjności jest względne jeszcze w innym aspekcie. Otóż dla różnych grup socjoetnicznych, uprawiających tę samą formę turystyki, jeden i ten sam rejon (obiekt) może być w różnym stopniu interesujący.

 

Najnowszy Raport na stronie POT

Archiwalny Raport: Raport – Frekwencja w atrakcjach turystycznych 

Podobne wpisy