strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza

Start / analizy / 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza

Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Ppromocja gospodarcza w ramach projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” to kilkanaście tematów i spotkań, dzięki którym uczestnicy projektu będą lepiej rozumieć działalność biznesową i współpracować przy jego rozwoju w swoich gminach. W projekcie uczestniczy 11 samorządów: miasto i gmina: Giżycko i Mrągowo, a także: Węgorzewo, Mikołajki, Ryn, Miłki, Orzysz, Ruciane – Nida i Pisz.

Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 realizuje cykl działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu

Kilkudziesięciu uczestników projektu zapoznaje się ze skuteczną promocją gospodarczą, w tym rolą nowych mediów w promocji. Rekomendujemy do udział w nich osoby, które zajmują się w gminie promocją, nie tylko gospodarczą. Podczas szkolenia skupiamy się na teoretycznych i praktycznych aspektach związanych z promocją gmin i przedsiębiorstw, planowaniem działań promocyjnych, kształtowania pozytywnego wizerunku, jak również powiązaniem aspektów promocji podmiotów gospodarczych znajdujących się w gminach z promocją lokalną. Pokazujemy dobre praktyki i realizujemy ćwiczenia warsztatowe. Dużo uwagi poświęcamy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i tzw. nowych mediów w promocji.

Kolejne szkolenia poświęcone są wykorzystaniu systemów informacji przestrzennej we wspieraniu rozwoju gospodarczego i promocji gospodarczej. Prezentujemy istniejące systemy informacji przestrzennej, ich charakterystykę i możliwości wykorzystania, jak również różne zasoby danych. Skoncentrujemy się w szczególności na wykorzystaniu systemów i baz danych w pozyskiwaniu inwestorów oraz w prezentacji ofert inwestycyjnych, promocji gospodarczej, w tym w komunikacji z inwestorem i standaryzacji w ramach MSOIiE.

Inne tematy szkoleń to:

  • Tworzenie oferty inwestycyjnej
  • Skuteczne pozyskiwanie inwestorów w kontekście Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera (MSOIiE)
  • Umiejętności interpersonalne
  • Efektywna współpraca B2A oraz wspieranie rozwoju współpracy B2B
  • Narzędzia skutecznej promocji gospodarczej, w tym rola nowych mediów w promocji
  • Tworzenie informacji przestrzennej
  • Wdrożenie Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głos w dyskusji na temat promocji gospodarczej Mazur…

TURYSTYKA, czy PRZEMYSŁ, tak jakby turystyka nie była przemysłem usług turystycznych! Tak przynajmniej postrzegają turystykę Ci, którzy ją rozumieją i potrafią na niej zarabiać! Dyskutanci „od zawsze” koncentrują się na argumentach dlaczego nie turystyka. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z rzeczową argumentacja „jeśli nie turystyka, to co”?! Odpowiedź wydaje się być jednak bardziej prosta, aniżeli mogłoby się wydawać. Stojąc przed taką alternatywą powiem wprost – TYLKO PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY Bo jak już ktoś zauważył – w konkurencji „turystyka” przegrywamy z innymi regionami Polski, ale w konkurencji „przemysł” w ogóle nie jesteśmy klasyfikowani jako zawodnicy! Adams, Agromasz, Mlekpol – Grajewo, Kostrzewa, OSM, Polamp, Mark, Farmtrack, Sklejka, Silikaty, Telmex przy całej sympatii, to  producenci, którzy potrafili odnieść sukces na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym. Problemem przemysłu w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich nie jest cudowny menadżer,  dywany dla inwestorów i ulgi podatkowe „na zawsze”, tylko miejsce pod inwestycję, dostępność bazy surowcowej, dostępność wykwalifikowanych rąk do pracy, oddalenie od głównych „centrów zbytu” oraz towarzysząca temu izolacja komunikacyjna tej krainy. Dlatego strefa oddziaływania mniejszych podmiotów gospodarczych jest jaka jest, bo jej granice wytyczają konkurenci na rynku, a większych jest taka, bo ich produkty są na tyle wyjątkowe, że owe granice nie mają znaczenia.

Podobne wpisy