strategia turystyki, strategia gospodarcza jst, marka, badania, szkoleniadoradztwo turystyczne samorzad i biznes - +48 691659135 nowak@2ba.pl

Podręcznik Informacji turystycznej

Start / kategoria / Podręcznik Informacji turystycznej
Cieszymy się, że wydanym  podręczniku  „Informacja turystyczna” Zygmunt Kruczek wykorzystał  nasze materiały z „Manuala Obsługi Turysty”, który przygotowywaliśmy dla Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej i mogą one służyć pomocą również innym uczącym się tego zawodu.

Rozdział 8.4. Profesjonalna obsługa turysty w centrum informacji turystycznej

„Informacja turystyczna  Baza danych i materiały pomocnicze cz. 2. Kwalifikacja T14.1 Podręcznik do nauki zawodu Technik Obsługi Turystycznej”, WSiP 2013

Podobne wpisy